Stor satsing på karriereveiledning med WIE i skoleverket i Telemark!

Home/Nyheter/Stor satsing på karriereveiledning med WIE i skoleverket i Telemark!

Stor satsing på karriereveiledning med WIE i skoleverket i Telemark!

Stor satsing på karriereveiledning i skoleverket i Telemark!
Karrieresenter Telemark (KST) samarbeider med Karriereverktøy om et grundig kursopplegg i karriereveiledning / interesseutforsking for rådgivere i ungdomskole og videregående skole. Opplæringspakken i interesseutforskning (OPI), er igangsatt for å styrke karriereveiledningens plass som et vesentlig bidrag inn i elevenes karrierevalgsprosess. Bruk av WIE innenfor videregående opplæring skal bidra til å redusere feilvalg gjennom å gi elevene gode forutsetninger for å velge rett VG2/3, samt høyskole- og universitetsstudier.
Konseptet er utarbeidet av KST i dialog med koordinator for karriereveiledning og lederne for de lokale veilederutvalgene. Opplegget har nå vært gjennomført 3 år på rad og er et konkret og betydelig løft for karriereveiledningen i skoleverket i Telemark. OPI får svært god evaluering fra deltakerne.
For mer info se KST sin årsmelding for 2013. Der finner dere både beskrivelsen av konseptet og deltakerevaluering fra kull 2; http://viewer.zmags.com/publication/a0f9d37c#/a0f9d37c/1

Opplegget består av en 2 dagers innføring i karriereveiledning / interesseutforsking ved bruk av Work Interest Explorer (WIE) gjennomført av Arne Svendsrud, en mellomperiode på omtrent ca. 3 måneder, etterfulgt av en 1 dags samling om bruk av WIE i gruppe . så en avsluttende dagssamling i regi av KST med fokus på erfaringsdeling et par måneder etter dette igjen. Hele kompetanseprosessen tar til sammen 6 måneder med hvert kull. Mellom samlingene praktiserer rådgiverne karriereveiledning på egen arbeidssplass. Alle har sin egen basisveileder fra KST som følger opp mellom samlingene og besøker alle rådgiverne ute på arbeidsplassen.
Deltakerne skal gjennomføre totalt seks oppgaver på egen arbeidsplass (individuelle veiledninger og gruppeopplegg) som skal dokumenteres med logg til karrieresenteret. I forbindelse med to av oppgavene, vil deltakeren motta Førveiledning, bli Observert under samtalene med elevene og motta Etterveiledning. Dette betyr at rådgiveren har med seg en karriereveileder fra KST inn i to veiledninger, hvor den ene er knyttet til individuell veiledning, og den andre er knyttet til bruk av WIE i gruppe. Denne opplæringsformen kalles FOE.

Dette er en spennende arbeidsform som er inspirerende å være med på og har for meg har stor troverdighet ved at KST går grundig inn med den enkelte veileder og utvikler praksis sammen. – Dette er noe av det mest grundige og spennende som foregår av kompetanseoppbygging i karriereveiledning i skoleverket. KST legger tyngde inn utvikling av praksis på noen av de aller mest sentrale temaene å arbeide med for å redusere feilvalg og forbedre karrierevalgene,interesseutforsking og valgstrategier. Etter 3 års grundig jobbing med dette konseptet har Telemark Fylkeskommune tatt en strategisk beslutning om at karriereveiledning med Work Interest Explorer, basert på dette konseptet skal tilbys ved alle videregående skoler i fylket. Ser frem til videre samarbeid! Arne 🙂

karrieresenter telemark opi april 2014

 

2017-05-22T16:15:44+00:00