Nytt kurs i Jobbmestring for SE/IPS

Home/Nyheter/Nytt kurs i Jobbmestring for SE/IPS

Nytt kurs i Jobbmestring for SE/IPS

Ferdigheter for å mestre en jobb – Karriereverktøy – Jobbmestring – kartlegging og utvikling av karrierekompetanse. ! –  Det er utviklet for deg som jobber med SE/IPS i  NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter men også andre som har mål om jobbmestring som flyktningetjenester, sykefraværsoppfølging osv.  Kurset gir god metodikk på oppfølging av veisøkere rett før de skal begynne i jobben og etter at de har begynt i jobb for å sikre at jobben mestres.  Du lærer deg å bruke  Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter  til å  kartlegge helt detaljert hvilke karrierekompetanser den enkelte veisøker trenger å utvikle for å mestre jobben – og du lærer deg, de beste og mest effektive metodene du kan bruke for å utvikle jobbmestring. Metodene har særlig fokus på å endre holdninger og utvikle mestringsstrategier, de er blant annet hentet fra det kognitive veilednings feltet.  🙂

Se her for mer info og for å bestille kurs til din bedrift Kurs i Jobbmestring for IPS/SE

 

2018-10-19T07:56:42+00:00