Karriereverktøy- Arbeidsinkludering

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere/jobbkonsulenter ved NAV og arbeidsinkluderingsbedrifter,  tiltaksleverandører til NAV og jobbspesialister i IPS prosjekter i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg når det gjelder yrker og jobb. Det brukes også til å utvikle nødvendig mestring av jobb. 

Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Meets, Whereby, skype osv. – og du har en optimal løsning for digital karriereveiledning og oppfølging med veisøkere.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy: Vil du lese mer detaljert om innholdet i Karriereverktøy klikk : Her

Karriereverktøy er mest brukt i arbeidsinkluderingsbransjen

Ca 90 av 110 arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge bruker Karriereverktøy i sitt arbeid. Det sier det meste om den sterke posisjonen Karriereverktøy har fått i bransjen.  De fleste  tiltaksleverandører til NAV som vinner anbudene bruker Karriereverktøy. I år har det vært kursrekker feks for Joblearn, Fretex og Frisk utvikling. Svært mange NAV kontorer bruker Karriereverktøy, det brukes både i ordinær veiledning til jobb ved de kontorene som har fokus på veiledning til jobb og det brukes i utstrakt grad i IPS prosjekter og andre prosjekter i NAV regi som har fokus på jobb. Det brukes også av de fleste NAV Arbeidsrådgivning i landet.

Effektiv Karriereveiledning

Tiden er en knapp ressurs i NAV og arbeidsinkluderingsbedrifter, ved å bruke Karriereverktøy får du et kvalitetsikret karrierevalg med en effektiv tidsbruk. Karriereverktøy har løsninger som gjøre at man effektivt finner frem til realistiske muligheter for den enkelte veisøker uansett bakgrunn. Hvis veisøkere behersker lite norsk bruke man kun de bildebaserte delene.  Karriereverktøy  kan brukes 1-1 eller i gruppe. Ved å bruke verktøyet vil veisøkerne ta gode og realistiske karrierevalg og samtidig lære seg gode fremgangsmåter  for å ta valg videre i livet.

Utforske interesser og realistiske muligheter ved hjelp av bilder

I Karriereverktøy kan du spørre om interesser via bilder, dette gjør det veldig effektivt. Det har også bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. For veisøkere og veiledere blir det svært enkelt å oppdage nye muligheter ved å se på bilder. Mange veisøkere sliter med å se muligheter grunnet helsebegrensninger og andre utfordringer. Med  en liste med bilder på 900 yrker- hvorav alt av yrker som ikke krever utdanninger og «tung» bakgrunn, koblet til ledige stillinger er ikke det lenger noen stor utfordring.   I Karriereverktøy kan du gå rett fra bilder til videre utforskning via utdanning.no, youtube osv. Dette gjør at du lettere kommer frem til et realistisk alternativ sammen med veisøker

Utvikle jobbmestring

Karriereverktøy er helt unikt når det gjelder effektiv oppfølging av veisøkere i jobb. Du kartlegger enkelt kritisk karrierekompetanse, enten det gjelder mykerferdigheter (softskills) eller jobbferdigheter (det å klare selve jobben)  og finner ut hva den enkelte trenger og ønsker å jobbe med for å mestre/fungere i en jobb og du kan bruke spesialtilpassede digitale arbeidsbøker som veisøker har på mobilen sim på jobb for å utvikle mestringen. 

Karriereverktøy er en verktøykasse for digital karriereveiledning, jobbmestring og utvikling av karrierekompetanse- et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske profesjonelle fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en testsituasjon. NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).