Karriereverktøy- Arbeidsinkludering

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere/jobbkonsulenter ved NAV og arbeidsinkluderingsbedrifter,  tiltaksleverandører til NAV og jobbspesialister i IPS prosjekter i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg når det gjelder yrker og jobb. Det brukes også til å utvikle nødvendig mestring av jobb. 

Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Zoom osv. – og du har en optimal løsning for digital karriereveiledning og oppfølging med veisøkere.

Kun 7990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere du ønsker.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy: Vil du lese mer detaljert om innholdet i Karriereverktøy klikk : Her

Karriereverktøy er mest brukt i NAV og i arbeidsinkluderingsbransjen

Svært mange NAV kontorer bruker Karriereverktøy for veiledning til jobb og det brukes i utstrakt grad i IPS prosjekter og andre prosjekter i NAV regi som har fokus på jobb. Det brukes også av de fleste NAV Arbeidsrådgivning i landet. Ca 90 av 110 arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge bruker Karriereverktøy i sitt arbeid. Det sier det meste om den sterke posisjonen Karriereverktøy har fått i bransjen.  De fleste  tiltaksleverandører til NAV som vinner anbudene bruker Karriereverktøy. I år har det vært kursrekker feks for Joblearn, Fretex og Frisk utvikling i tillegg til svært mange NAV kontorer

Effektiv Karriereveiledning

Tiden er knapp i NAV og arbeidsinkluderingsbedrifter, derfor er Karriereverktøy laget på en måte som gjør at du kommer frem til løsninger på kort tid.  Ved å bruke Karriereverktøy får du et kvalitetsikret karrierevalg med en effektiv tidsbruk. Karriereverktøy har løsninger som gjøre at man effektivt finner frem til realistiske muligheter for den enkelte veisøker uansett bakgrunn.   Karriereverktøy  kan brukes 1-1 eller i gruppe. Ved å bruke verktøyet vil veisøkerne finne muligheter for seg selv og ta et godt og realistisk karrierevalg

Utforske interesser og realistiske muligheter ved hjelp av bilder

I Karriereverktøy kan du spørre om interesser via bilder, dette gjør det veldig effektivt. Det har også bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. For veisøkere og veiledere blir det svært enkelt å oppdage nye muligheter ved å se på bilder. Mange veisøkere sliter med å se muligheter grunnet helsebegrensninger og andre utfordringer. Med  en liste med bilder på 900 yrker- hvorav alt av yrker som ikke krever utdanninger og «tung» bakgrunn, koblet til ledige stillinger er ikke det lenger noen stor utfordring.   I Karriereverktøy kan du gå rett fra bilder til videre utforskning via utdanning.no, youtube osv. Dette gjør at du lettere kommer frem til et realistisk alternativ sammen med veisøker

Utvikle jobbmestring

Karriereverktøy er helt unikt når det gjelder effektiv oppfølging av veisøkere i jobb. Du kartlegger enkelt kritisk karrierekompetanse, enten det gjelder mykerferdigheter (softskills) eller jobbferdigheter (det å klare selve jobben)  og finner ut hva den enkelte trenger og ønsker å jobbe med for å mestre/fungere i en jobb og du kan bruke spesialtilpassede digitale arbeidsbøker som veisøker har på mobilen sim på jobb for å utvikle mestringen. 

Karriereverktøy – Arbeidsinkludering +:  Karriereverktøy- Arbeidsinkludering finnes i to versjoner, en basisversjon som er tilpasset alle som driver med veiledning til jobb/Karriereveiledning i NAV regi og en versjon som også er tilpasset dere som driver med å utvikle jobbmestring. Vi blir enige om hvilken versjon som passer best for dere.

Karriereverktøy er en verktøykasse for digital karriereveiledning, jobbmestring og utvikling av karrierekompetanse- et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske profesjonelle fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en testsituasjon. NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).