ninahagerup

Home/Nina Hagerup

About Nina Hagerup

This author has not yet filled in any details.
So far Nina Hagerup has created 5 blog entries.

Catosenteret satser på Karriereveiledning – WIE og SCI

Rehabiliteringsbransjen i Norge, har hittil ikke så stor grad fått med seg betydningen av å bruke karriereveiledningsmetodikk som en systematisk måte å fremme løsninger i arbeidslivet. Men nå har CATO senteret som en av de første inngått et samarbeid for å ta ut dette potensialet. Karriereverktøy har våren og høsten 2013 gjennomført kurs i Karriereveiledning og verktøyene SCI og WIE. Det blir spennende å se hvordan karriereveiledningsfeltet integreres i øvrig metodikk ved Cato senteret og hva som blir den effektive miksen.

Dato: 4.09.13

Kompetanseløft i Telemarkskolene – WIE og Jobpics tas i bruk!

Karrieresenteret i Telemark gjennomfører i 2012 og 2013 et spisset prosjekt innen karriereveiledning som gir skolene kompetanse og ferdigheter karriereveiledning basert på RIASEC systemet. Rådgivere fra en rekke  ungdoms og videregående skoler får opplæring i WIE og Jobpics og benytter dette i systematisk karriereveiledning i gruppe og individuellt med elevene.

Prosjektet er kanskje den første systematiske satsingen i så stor skala i Norge hvor RIASEC systemet danner stammen. Skolene bruker WIE/Jobpics. Opplegget består av at Karrierevektøy DA lærer opp i teoribakgrunn og bruk av verktøyene og Karrieresenter Telemark følger opp videre praksis gjennom et omfattende veiledningsopplegg ut til den enkelte rådgiver i skoleverket. – Dette blir det spennende å følge videre!

Dato: 6.09.13

Ny Jobpics manual

Jobpics manualen er brushet up! I den nye manualen framgår det konstruktivistiske perspektivet på anvendelsen av RIASEC systemet og gode prinsipper for interesseutforsking og anvendelse av karriereinformasjon mye tydeligere. Den nye Jobpics manualen kan du få tilsendt helt gratis ved å sende en mail til : arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Dato: 10.7.13

Foredrag om Karrierehåndteringsferdigheter:

Arne Svendsrud skal sammen med Tonje Fosnes Gravås i VOX, Nasjonal enhet for karriereveiledning holde foredrag om Karrierehåndteringsferdigheter (Career Management Skills ) på AB konferansen i Trondheim 7/11-2013 http://www.attforingsbedriftene.no/Default.aspx?ID=707&CalendarEventID=500

CMS – perspektivet løftes frem av EU-kommisjonen som ett av fire områder det er nødvendig å satse på nasjonalt for å lykkes med å utvikle gode og relevante karriereveiledningstjenester for befolkningen. CMS-perspektivet kvalitetssikrer innholdet i karriereveiledning ved å lage et rammeverk som brukes av beslutningstakere, embedsverk, skoleverk, NAV, attføringsbransje og andre tilbydere av karriereveiledningtjenester i et land. CMS perspektivet tydeliggjør at hensikten med karriereveiledning er at folk tilegner seg ferdigheter som er nødvendige for å håndtere sin karriere på lang sikt. Foredraget vil presentere CMS-perspektivet, utviklingen på dette feltet internasjonalt og i Norge. Foredraget blir det første i Norge som presenterer dette på en grundig måte.

Dato: 10.06.13

5 Nye bilder i Jobpics!

I forbindelse med at de første 500 eksemplarene av Jobpics er solgt ut og vi skulle trykke nye er det gjort en liten revisjon av innholdet i Jobpics. Den viktigste endringen er 5 nye bilder. De nye bildene er: brønnoperatør,(oljeindustrien), fiskeoppdretter, fiskeindustri, coach og prosesstekniker. Olje og fisk er vesentlig næringer som har manglet og coach kortet representerer spekteret av de frie veiledningsyrkene. Det er ikke fjernet noen bilder fra den tildligere versjonen, slik at samlet antall bilder nå er 189.

Om du er en av de 500 som har kjøpt Jobpics før 2013 og ønsker å bestille disse 5 kortene kan du gjøre det ved å kontakte pia.gavin@nhoservice.no i Bransjeforeningen attføringsbedriftene og vil da få disse tilsendt mot et ekspedisjonsgebyr på kr. 200. pr forsendelse.

Dato: 10.06.13