Nyheter

Home/Nyheter

Når du sto opp i dag var du blitt e-karriereveileder i WIE

Nå har nærmere 3000 norske karriereveiledere som bruker det web baserte karrierevalgsverktøyet WIE i alt fra skoleverk, karrieresentre, NAV attføringsbedrifter osv, blitt karriereveiledere med tilgang til en profesjonell chatmulighet spesiellt tilpasset behovet i karriereveiledning. Mens chat veiledning hittil har vært prøveprosjekter osv. Ble dette rullet dette ut i full skala i Norge i dag gjennom WIE – Det tror jeg vi er først ute med å gjøre i et slikt omfang i verden – 3000 veiledere! . dette blir det spennende å følge med på og gir helt unike muligheter for forskere å følge med på evolusjonen av en ny nettbasert karriereveiledningspraksis i Norge i full skala helt fra starten av – hint hint myndigheter og forskningsmiljøer

Rådgiverkonferansen 2014 Oppland

Rådgiverkonferansen 2014 – Oppland   22/10-2014 – Valgstrategier
Jeg var så heldig å bli invitert  til å holde foredrag om opplæring i valgstrategier i skoleverket på konferansen deres med ca 150 deltakere. Jeg er av den oppfatning av at karriereveiledning må bør være veldig konkret og settes inn i et klart læringsperspektiv for å oppleves som tilpasset skoleverkets behov. Tidsrammen var 3 timer og det var fint å få brukt litt tid på dette helt sentrale temaet – Denne konferansen samlet deltakere fra ulike sektorer , ungdomskole/vgs/ot/ppt/karrieresentre og annet. Artig var det også å høre at et av karrieresentrene i dalen hadde brukt artikkelen jeg skrev om emnet som diskusjonsgrunnlag i møte med rådgiverne i sin region – lykke til med dag 2 av konferansen!

rådgiverkonferansen 2014 oppland 211014

Nytt kurs i Jobbmestring for SE/IPS

Ferdigheter for å mestre en jobb – Karriereverktøy – Jobbmestring – kartlegging og utvikling av karrierekompetanse. ! –  Det er utviklet for deg som jobber med SE/IPS i  NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter men også andre som har mål om jobbmestring som flyktningetjenester, sykefraværsoppfølging osv.  Kurset gir god metodikk på oppfølging av veisøkere rett før de skal begynne i jobben og etter at de har begynt i jobb for å sikre at jobben mestres.  Du lærer deg å bruke  Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter  til å  kartlegge helt detaljert hvilke karrierekompetanser den enkelte veisøker trenger å utvikle for å mestre jobben – og du lærer deg, de beste og mest effektive metodene du kan bruke for å utvikle jobbmestring. Metodene har særlig fokus på å endre holdninger og utvikle mestringsstrategier, de er blant annet hentet fra det kognitive veilednings feltet.  🙂

Se her for mer info og for å bestille kurs til din bedrift Kurs i Jobbmestring for IPS/SE

 

Stor satsing på karriereveiledning med WIE i skoleverket i Telemark!

Stor satsing på karriereveiledning i skoleverket i Telemark!
Karrieresenter Telemark (KST) samarbeider med Karriereverktøy om et grundig kursopplegg i karriereveiledning / interesseutforsking for rådgivere i ungdomskole og videregående skole. Opplæringspakken i interesseutforskning (OPI), er igangsatt for å styrke karriereveiledningens plass som et vesentlig bidrag inn i elevenes karrierevalgsprosess. Bruk av WIE innenfor videregående opplæring skal bidra til å redusere feilvalg gjennom å gi elevene gode forutsetninger for å velge rett VG2/3, samt høyskole- og universitetsstudier.
Konseptet er utarbeidet av KST i dialog med koordinator for karriereveiledning og lederne for de lokale veilederutvalgene. Opplegget har nå vært gjennomført 3 år på rad og er et konkret og betydelig løft for karriereveiledningen i skoleverket i Telemark. OPI får svært god evaluering fra deltakerne.
For mer info se KST sin årsmelding for 2013. Der finner dere både beskrivelsen av konseptet og deltakerevaluering fra kull 2; http://viewer.zmags.com/publication/a0f9d37c#/a0f9d37c/1

Opplegget består av en 2 dagers innføring i karriereveiledning / interesseutforsking ved bruk av Work Interest Explorer (WIE) gjennomført av Arne Svendsrud, en mellomperiode på omtrent ca. 3 måneder, etterfulgt av en 1 dags samling om bruk av WIE i gruppe . så en avsluttende dagssamling i regi av KST med fokus på erfaringsdeling et par måneder etter dette igjen. Hele kompetanseprosessen tar til sammen 6 måneder med hvert kull. Mellom samlingene praktiserer rådgiverne karriereveiledning på egen arbeidssplass. Alle har sin egen basisveileder fra KST som følger opp mellom samlingene og besøker alle rådgiverne ute på arbeidsplassen.
Deltakerne skal gjennomføre totalt seks oppgaver på egen arbeidsplass (individuelle veiledninger og gruppeopplegg) som skal dokumenteres med logg til karrieresenteret. I forbindelse med to av oppgavene, vil deltakeren motta Førveiledning, bli Observert under samtalene med elevene og motta Etterveiledning. Dette betyr […]

Opplæring i Valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg . konferanse Karriere Sogn og Fjordane 24/4

Opplæring i Valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg . konferanse Karriere Sogn og Fjordane 24/4
Med dette temaet + innføring i det billedbaserte interesseutviklingsverktøyet Jobpics samlet karrieresenteret ca 70 deltakere til 1 dags opplæring på naturskjønne Sandane. Det helt unike med denne konferansen var at deltakelsen var totalt tvarrfaglig.Her var nav, ppt, ungdomskoler, vgs, prosjekter, attføringsbedrifter, vekstbedrifter og diverse andre samlet. Det lover svært godt for fagligheten i dette fylket at man klarer å samle så bredt. Felles delt kunnskap gir grunnlag for sann kompetanseutvikling. Takker så mye til Stein Inge Strøm og de andre ved karriere S&F. Arne  🙂
ks sogn og fjordane 240414

 

Foredrag om CMS på attføringsuka i Trondheim 7/5

Foredrag om CMS på attføringsuka i Trondheim 7/5
Nok en gang holdt et foredrag om CMS for attføringsbransjen for en fullsatt sal. Mottakelsen er god, mange bedrifter er klare og interesserte, så det blir spennende å se hva bransjen klarer å gjøre ut av dette! – Anita Hanebo fra Stavne holdt også et glimrende innlegg om CMS fre en attføringsbedrift sitt perspektiv Arne

 

fagkonferansen cms 070514

WIE kurs i Deltagruppen 9/4.

Nytt WIE kurs i Deltagruppen, en rekke i en stor satsing på bedriftsinterne karriereveiledningskurs i Deltagruppen denne våren Lykke til med bruken. Arne  
Deltagruppen-logo

Ny artikkel i Rådgivernytt om “Mitt Valg”

Artikkel: Opplæring i valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg, Rådgivernytt 1/2014
Last ned fra: http://karriereverktoy.no/litteratur/
Hei alle sammen , jeg har skrevet en liten artikkel i rådgivernytt som forklarer logikken bak valgstrategien «Mitt Valg», som er en ny modul i WIE. Deler av artikkelen er rettet mot skoleverket, men kan like gjerne leses av alle karriereveiledere som vil ha tak i begrunnelsen og logikken bak valgstrategien. Særtrykk av artikkelen er lagt ut på karriereverktoy.no Arne 🙂