Karriereverktøy-integrering

Karriereverktøy brukes av veiledere ved introduksjonsprogram, integreringsmottak og voksenopplæringer i hele Norge til å gjennomføre effektiv Karrierelæring  som er nødvendig for å klare overgangen til det norske samvfunnet.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy: Vil du lese mer detaljert om innholdet i Karriereverktøy klikk : Her

Karriereverktøy - et effektivt verktøy for integrering

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – i hele klasser, med enkeltdeltaker eller en kombinasjon av disse. Programrådgiver ser enkelt hvor godt den enkelte deltaker jobber med sitt karrierevalg og ser kvaliteten på arbeidet. Dermed blir det enkelt å se hvilke deltakere som trenger mye grundigere veiledning og oppfølging i tillegg til karrierelæringen i klasse for å forstå seg selv i det norske samfunnet godt nok til å ta et reflektert karrierevalg

Karriereverktøy er et effektivt verktøy for integrering ved at det inneholder en modell som gjør det enkelt å forstå oppbyggingen og mulighetene i det norske og kunne plassere seg selv inn i det. Ved å bruke karriereverktøy unngår du at flerkulturelle repeterer et snevert sett karrierevalg preget av det andre velger og det de kjenner til fra før.

Utforske egne interesser og det norske arbeidsmarkedet ved hjelp av bilder

Karriereverktøy er helt unikt nyttig i flerkulturell karriereveiledning og karrierelæring ved at du kan utforske interesser og sette en interessekode ved hjelp av bilder istedenfor tekst og det har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke for flerkulturelle. Det er bilder på 900 yrker og Yrker –  den eneste i Norge som har den komplette oversikten over alle de yrkene som det er mulig å kunne velge uten tung utdanningsbakgrunn – noe som ofte er realiteten når det gjelder det første karrierevalget i Norge når man ikke har fått godkjent utdanningen sin i Norge eller har liten utdanning fra hjemlandet innen utdanninger og yrker.  Dette gjør Karriereverktøy til et must om du veileder med flerkulturelle

Utvikle jobbmestring i Norge - digitale arbeidsbøker

For å mestre en jobb i Norge trenger man å utvikle relevant karrierekompetanse  Det er store kulturelle forskjeller i karrierekompetanse. Den karrierekompetansen som trengs for å mestre en jobb på landsbygda i Somalia er ikke lik den du trenger for å mestre en jobb i Norge. De flerkulturelle som mestrer ovegangen fra et land til et annet er gode på å lære seg hvilke karrierekompetanse som er nødvendig for å mstre jobber i det nye landet. For noen går den prosessen lett og de klarer den selv. Men mange er ikke selvlærende på dette men blir stående utenfor arbeidslivet eller blir gående fra praksisplass til praksisplass uten å få en ordinær jobb. Da kan du bruke Karriereverktøy  til å lære bort hvilke karrierekompetsner man trenger å utvikle for å mestre jobb i Norge og utforske hvilke karrierekompetanser den enkelte trenger å utvikle for at en praksisplass skal bli en jobb.  Du kan også bruke digitale arbeidsbøker som er tilpasset deltakeres språkforståelse for å utvikle karrierekompetanse for jobbmestring.

Karriereverktøy er en verktøykasse for digital karriereveiledning, jobbmestring og utvikling av karrierekompetanse- et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske profesjonelle fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en testsituasjon. NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).