Karriereverktøy – Jobbmestring – Karrierekompetanse

Home/Karriereverktøy – Jobbmestring – Karrierekompetanse
Karriereverktøy – Jobbmestring – Karrierekompetanse 2018-11-04T16:04:49+00:00

Karriereverktøy Jobbmestring – Kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse (2 dager)

Vil du lære deg profesjonell veiledningsmetodikk for jobboppfølging? Vil du ha bedre resultater? Dette er et kurs hvor du lærer å utvikle de ferdighetene som veisøker trenger for å mestre jobb.  Kurset er utviklet for deg som jobber med SE/IPS i  NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter men også andre som har mål om jobbmestring som flyktningetjenester, sykefraværsoppfølging osv.  På kurset lærer du praktisk og effektiv veiledningsmetodikk for oppfølging av veisøkere rett før de skal begynne i jobben og etter at de har begynt i jobb for å sikre at jobben mestres. Du lærer deg å bruke  Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter  til å  kartlegge helt detaljert hvilke karrierekompetanser den enkelte veisøker trenger å utvikle for å mestre jobben – og du lærer deg, en rekke av de beste, mest praktiske og effektive metodene som finnes for å utvikle jobbmestring. Metodene er lette å lære og enkle for deg å praktisere i din arbeidshverdag. De er allroundmetoder som kan brukes på tvers av ulike karrierekompetanser.  Metodene kan brukes en til en eller i gruppe. Metodene har særlig fokus på å endre holdninger og utvikle mestringsstrategier.  De er blant annet hentet fra det kognitive veilednings feltet, men også fra andre felt hvor det har vært effektiv metodikk å hente.

Mange har utfordringer med å fungere i jobb og karriere, for eksempel ved at man selv ikke opplever mestring, eller andre, f.eks arbeidsgivere kan mene at man ikke mestrer godt nok til å fungere i jobben.

Dette fører til at en praksisplass ikke blir en ordinær jobb, at arbeidsgiver ikke ønsker å fortsette arbeidsforholdet, eller kanskje blir man sykmeldt.   Da er første skritt i karriereveiledningsarbeidet å kartlegge den kritiske karrierekompetansen, de kompetansene som er avgjørende viktig at veisøker utvikler  mestringsstrategier på for at en jobb mestres. Så blir det viktig å arbeide metodisk med dette slik at veisøker mestrer jobben.

I tillegg til å lære deg praktiske metoder, lærer du å bruke Norske karriereferdigheter –  til å kartlegge helt detaljert hva den enkelte trenger å jobbe med for å mestre en jobb.  I dette kurset er fokuset på de av kompetanseområdene som avgjør jobbmestring: Særlig kompetanse  7. Jobbmestring , men også andre områder som: . 9. Takle livet for å mestre jobb, 10. Balansere livsroller, 11. Mestre endring og omstilling og 12. Livslang læring.  Norske Karriereferdigheter er utviklet av Arne Svendsrud på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning og arbeidsmiljøforskning. Det er dermed den mest helhetlige og integrerte tilnærming til å beskrive karrierekompetanser og identifisere og beskrive hvilke områder man trenger å jobbe med for å mestre jobb og karriere

Kurset er PC basert og du arbeider i Karriereverktøy https://karriereverktoy.no/   på kursdagen.

 

NB:  ta kontakt med Arne Svendsrud for arrangering av kurs lokalt hos din bedrift

Link iconLes mer om Norske Karriereferdigheter.

For kommende kurs, se Kurskalender.


Innhold i kurset:

 • Dag 1:
 • Karrierekompetanseparadigmet – fra tilrettelegging til utvikling av ferdigheter for å mestre
 • Karriereferdigheter – læring av kunnskaper, holdninger og mestringsstrategier.
 • Bruk av Norske karriereferdigheter som et helhetlig analyseverktøy for å forstå og beskrive mestringog  utfordringer i jobb og karriere
 • Lære innholdet i Norske Karriereferdigheter – relevant for mestring av jobb
 • Softskills for mestring av en jobbrolle
 • Hardskills for mestring av en jobbrolle
 • Styrkekartlegging – bruke Norske karriereferdigheter til å kartlegge de karriereferdighetene man er sterk på for å gjøre gode karrierevalg
 • Kartlegge kritisk karrierekompetanse – de ferdighetene en veisøker trenger å utvikle for å mestre jobb, de kritiske temaene som gjør at veisøker ikke blir sykemeldt eller at en praksisplass fungerer og blir en ordinær jobb
 • Dag 1/Dag 2:
 • Metoder for å utvikle karriereferdigheter med vekt på endring  av holdninger
 • Metoder for å utvikle karriereferdigheter  med vekt på å utvikle mestringsstrategier i jobb