JOBPICS – et visuelt verktøy for interesseutforsking

Populært!

Siden 2009 er Jobpics blitt solgt i over 800 eksemplarer i det norske markedet. De hyppigste kundene er flyktningetjenester, PPT/OT,  karrieresentre, voksenopplæringssentre, NAV og Arbeidsinkluderingsbedrifter. Jobpics er et effektivt hjelpemiddel for å få veisøkere til å videreutvikle synet på seg selv og finne nye muligheter.

Arbeidsforskningsinstituttet og VOX har utgitt flere rapporter om verktøyet:

Jobpics ble også tildelt prosjektmidler fra EU for å lage europeiske versjoner av verktøyet. Jobpics er laget av Arne Svendsrud og eies av Arbeid & Inkludering

Hva består Jobpics av?

Jobpics er enkelt å bruke og består av 183 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), samt krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra yrket og en liste over 10 beslektede yrker slik at andre yrker kan utforskes videre. Enkelt og konkret!

Jobpics er et visuelt interesseutforskingsverktøy som kan brukes av alle. Det er spesielt nyttig for ungdom, voksne med få erfaringer fra arbeidslivet, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet, og personer med manglende mestringsopplevelse fra skolen. Et tekstbasert interesseverktøy oppleves for mange som for ”skolepreget”. En del mennesker har også en mer visuell læringsstil. Jobpics er et godt bildebasert alternativ!

Basert på RIASEC systemet

Jobpics er basert på RIASEC systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. RIASEC systemet deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

Innhold i kofferten:

  • 189 bildekort fra bredden av norske yrker – trykket på miljøvennlig polypropylen plast som tåler langvarig og hard bruk
  • Prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker og sortere kortene
  • Manual med grundig beskrivelse av verktøyet og RIASEC systemet
  • Plastkoffert til oppbevaring av Jobpics

For mer info om Jobpics  – kurs og bestilling:

http://arbeidoginkludering.no/jobpics

Finn ut når det neste kurset går –  kurskalender