Karriereverktøy-integrering

Karriereverktøy brukes av veiledere ved flyktningetjenester, introduksjonsprogram og voksenopplæringer i hele Norge til å gjennomføre den Karrierelæringen  som er nødvendig for å klare overgangen til det norske samfunnet. Karriereverktøy – Integrering er bildebasert og er derfor den mest effektive måten å drive Karriereveiledning og karrierelæring med flerkulturelle på.

Kun 7990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere/elever du ønsker.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy – Integrering for din organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Utforske egne interesser og det norske arbeidsmarkedet ved hjelp av bilder

Karriereverktøy er helt unikt nyttig i flerkulturell karriereveiledning og karrierelæring ved at det er bildebasert.  Du kan utforske interesser og sette en interessekode ved hjelp av bilder istedenfor tekst og det har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke for flerkulturelle. Det er bilder på 900 yrker og 500 utdanninger –  Det er det eneste verktøyet i Norge som har den komplette oversikten over alle de yrkene som det er mulig å kunne velge uten tung utdanningsbakgrunn – noe som ofte er realiteten når det gjelder det første karrierevalget i Norge når man ikke har fått godkjent utdanningen sin i Norge eller har liten utdanning fra hjemlandet innen utdanninger og yrker.  Dette gjør Karriereverktøy til et must om du veileder flerkulturelle.

Karriereverktøy - et effektivt verktøy for integrering

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – i hele klasser, med enkeltdeltaker eller en kombinasjon av disse. Programrådgiver ser enkelt hvor godt den enkelte deltaker jobber med sitt karrierevalg og ser kvaliteten på arbeidet. Dermed blir det enkelt å se hvilke deltakere som trenger mye grundigere veiledning og oppfølging i tillegg til karrierelæringen i klasse for å forstå seg selv i det norske samfunnet godt nok til å ta et reflektert karrierevalg

Karriereverktøy er et effektivt verktøy for integrering ved at det inneholder en modell som gjør det enkelt å forstå oppbyggingen og mulighetene i det norske arbeidsmarkedet og kunne plassere seg selv inn i det. Ved å bruke karriereverktøy unngår du at flerkulturelle repeterer et snevert sett karrierevalg preget av det andre velger og det de kjenner til fra før.

Karriereverktøy – Integrering+ :  Du kan også utvide abonnementet med andre deler om du ønsker . «Mitt valg» kan brukes av deltakere for å gjøre et reflektert valg. Du kan også bruke «Karrierestyrker» til å kartlegge hva den enkelte deltaker ønsker og trenger å jobbe med mor å mestre en jobb. Og du kan bruke «Digital arbeidsbok» til å utvikle mestring. Si bare fra om du ønsker noen av disse delene inkludert i abonnementet. Det er kostnadsfritt, men du bør ha sertifiseringskurset i Karriereverktøy for å få full utbytte av de delene.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).