Karriereverktøy- Karrieresenter - så mye mer enn enn test for karriereveiledning

Karriereverktøy brukes av de aller fleste offentlige karrieresentrene i Norge. Det brukes også av de fleste private firmaene som tilbyr karriereveiledning til enkeltpersoner. Det brukes også av svært mange konsern/firmaer som tilbyr Karriereveiledning  til sine ansatte som et ledd i medarbeiderutvikling

 

Kun 7990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere du ønsker.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for ditt Karrieresenter/bedrift: : arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy: Vil du lese mer detaljert om innholdet i Karriereverktøy klikk : Her

Karriereverktøy brukes av "alle"

Karriereverktøy har en unik posisjon blant Karriereveiledere i Norge, se bare her:  Karrieresenteret Vestfold/Telemark, Karrieresenter Østfold, Karrieresenter Buskerud, Karrieresenter Agder, Karrieresenter Rogaland, Karrieresenter Møre og Romsdal, Karrieresenter Trøndelag, Karrieresenter Nordland, Karrieresenter Troms og Finnmark.

Karriereveiledning som en samarbeidsprosess

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – det gjør det til et foretrukket arbeidsverktøy i Karriereveiledning. Typisk vil en karriereveiledningprosess ha en varighet på noen timer. Veisøker kombinerer IRL møter med veileder med egenarbeid i Karriereverktøy mellom timene. På den måten blir det effektive karriereveiledningsprosesser hvor veisøker er den aktive og karriereveiledningen brukes til det som er gullet i veiledning, nemlig personliggjort refleksjon over alternativer når det gjelder  yrker/utdanninger/jobber som veisøker finner i Karriereverktøy.  I karriereverktøy holder du lett oversikt over de enkelte veisøkeres prosess.

Utforske interesser og muligheter ved hjelp av bilder

Med Karriereverktøy kan du velge om du skal «spørre» om interesser via bilder eller tekst og det har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke overfor alle veisøkere uansett språkferdigheter eller kunnskap om arbeidslivet. Dette er kongeveien til å oppdage nye muligheter innen utdanninger og yrker. I Karriereverktøy kan du gå rett fra bilder til videre utforskning via utdanning.no, youtube osv.

Mitt valg

Karriereverktøy inneholder en unik fremgangsmåte for å hjelpe veisøkere til å jobbe seg frem til et godt og begrunnet karrierevalg, det gjøres med en beslutningsmatrise med en unik liste med vurderingskriterier/verdier hvor du hjelper veisøkere med å definere hva som er viktig å gjøre en vurdering av for at valget skal blir godt. Et karrierevalg er en dypt personlig sak og den skreddersømmen får du til når du bruker Karriereverktøy med den enkelte uansett utdanningsnivå og bakgrunn.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).