Kurstilbud

Home/Kurstilbud
Kurstilbud 2018-11-04T16:35:46+00:00

Her lærer du de verktøyene du trenger for å gjøre jobben din som Karriereveileder

Kursene passer for veiledere fra alle sektorer som driver med karriereveiledning. Som skoler, NAV, karrieresentre,  arbeidsinkluderingsbedrifter osv.

Karriereveiledningskursene har som fellestrekk at de er praktiske og gir deg opplæring og sertifisering i de mest anerkjente og mest brukte karriereveiledningsverktøyene på det norske markedet.

 

De forskjellige kursene kan tas enkeltvis og i den rekkefølgen du selv ønsker , samtidig utfyller kursene hverandre temamessig og utgjør tilsammen en svært god faglig helhet innenfor karriereveiledningsfeltet både innenfor karrierevalg og karrieremestring.

Finn ut når det neste kurset går –  kurskalender

Ta kontakt med arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du ønsker å arrangere noen av disse kursene lokalt på din bedrift.


Karriereverktøy  – Sertifiseringskurs:

Dette er Norges mest populære kurs i karriereveiledning og her sertifiseres du i Norges mest brukte profesjonelle karriereveiledningsverktøy og lærer deg systematiske fremgangsmåter for å jobbe med sentrale temaer for å lande gode og reflekterte karrierevalg som er eiet av veisøker enten det gjelder valg av skole, studier eller jobb.

Varighet 2 dager

Link iconLes mer om kurset.

Les mer om Karriereverktøy.

                    Finn ut når det neste kurset går –  kurskalender


Karriereverktøy – Jobbmestring – Kartlegging og utvikling av Karrierekompetanse

Kurs for deg som  som ønsker å lære deg metoder for å øke jobbmestring. For eksempel i SE/IPS sammenheng. Du lærer Karriereverktøy – Norske Karriereferdigheter  grundig – Det er et verktøy for å kartlegge hvilke karriereferdigheter ( Karrierekompetanse ) trenger  og ønsker å jobbe med for å mestre jobb.  På kurset lærer du å kartlegge karrierekompetanse og du lærer deg de mest effektive og praktiske metodene for å utvikle jobbmestringen

NB: Se kurskalender, ta kontakt med arne.svendsrud@karriereverktoy.no for arrangering av lokalt kurs i din bedrift.

Varighet 2 dager

Link iconLes mer om kurset.

Les mer om Norske Karriereferdigheter.

                    Finn ut når det neste kurset går –  kurskalender


Karriereverktøy – Skole og studiemestring – kartlegging av karrierekompetanse

Kurs for deg som arbeide med elevers og studenters mestring av en skole eller studierolle. som lærere, skolerådgivere, veiledere i OT og PPT

Her lærer du deg å systematisk kartlegge hvilken karrierekompetanse den enkelte elev/student trenger å utvikle for å mestre skole eller studier bedre. Dvs, går fra stryk til ståkarakter eller fra god til strålende karakter.

Varighet 1 dag

Kurset holdes lokalt på bestilling, kontakt: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Link iconLes mer om kurset.

 


Karriereverktøy – Spesialkurs:

Vi kan også tilby spesialkurs til dere som abonnerer på Karriereverktøy og har tatt sertifiseringskurset,  kanskje dere som veiledere føler at dere ikke får utnyttet fullt ut potensialet som ligger i verktøyet?   men ønsker å gå grundigere inn i hvordan du kan bruke de enkelte delene av verktøyet i praktisk veiledning, eller kanskje dere trenger en gjennomgang av de nye delene som har kommet til i senere tid.

Ta kontakt med arne.svendsrud@karriereverktoy.no for arrangering av lokalt kurs i din bedrift.

Link iconLes mer om kurset.

 


 

Sertifiseringskurs i Structured Career Interview (SCI):

Her lærer du å arbeide i dybden med utforsking og språksetting av selvet på en systematisk måte med sentrale temaer som personlige egenskaper, mestringserfaringer og verdier.

I tillegg får du en god teoriforståelse av hva konstruktivistisk tilnærming til disse temaene er og du lærer konstruktivistisk veiledningspraksis til de samme emnene.

Dette kurset gir en fordypning i vesentlige emner innenfor karriereveiledning og er en fin påbygging og fordypning til kurset i Karriereverktøy.

Varighet 2 dager

Link iconLes mer om kurset.

Les mer om Structured Career Interview (SCI).

                    Finn ut når det neste kurset går –  kurskalender


Flerkulturell Karriereveiledning (Jobpics):

Vi vil også anbefale dette kurset som arrangeres av Arbeid&Inkludering: Norges første spissede kurs i flerkulturell karriereveiledning.

På dette kurset vil du lære om karriereveiledning av innvandrere ved bruk av Jobpics.

Denne metodikken er den mest brukte på feltet flerkulturell karriereveiledning i Norge i dag.

Link iconLes mer om kurset.

Les mer om Jobpics på Karriereverktoy.no.

                                                                                                      Finn ut når det neste kurset går –  kurskalender