Karriereverktøy - En læringsplattform

Karriereverktøy er det du trenger for å mestre skole- og jobbhverdagen. Det er et nettbasert arbeidsverktøy og læringsplattform for karrierelæring. Veisøker bruker det frivillig i læringsprosessen for å utvikle ferdighetene som trengs for å gjennomføre et karrierevalg eller mestre jobb. Verktøyet er utviklet på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning, arbeidsmiljøforskning og forskning på skolemestring. Det er dermed det mest helhetlige rammeverket for karrierekompetanse som finnes i feltet – og det er spisset mot veisøkers mestring. Kombinasjonen her av nettressurser + pedagogisk tilnærming + reflekterende prosesser = en læringsmessig god kombinasjon.

Les mer

Gjøre riktige karrierevalg – ferdigheter i å velge

 • Effektiv metodikk for å utforske egne interesser, muligheter og gjøre reflekterte valg
 • Detaljert beskrivelse på ca 850 temaer som angir dybden og bredden i ulike karriereferdigheter
 • Kan brukes i et livsløpsperspektiv på tvers av alle jobber, bakgrunn, livssituasjoner og kontekst
 • Veisøker utforsker og får økt innsikt i egne interesser, gjennom spørsmål, intervju på egne erfaringer og fordypningsspørsmål
 • Relevante studier, yrker, jobber og utdanninger finner du like lett som du finner relevante annonser på Finn.no, ved å filtrere deg frem til de mest aktuelle alternativene
 • Systematisk fremgangsmåte for å velge, noe som sikrer refleksjon som trengs for å kunne ta et riktig valg.
 • Veisøker velger seg personlige vurderingskriterer eller verdier og gjør vurderinger på bakgrunn av det
 • Verktøyet gir deg en strukturert og effektiv valgprosess som igjen skaper en systematisk og profesjonell måte å arbeide med de aktuelle temaene på

Gjøre riktige karrierevalg – ferdigheter i å mestre

 • Karrierekompetanse er et samlebegrep for de holdningene, kunnskapen og mestringsstrategiene som er sentrale for fungering, mestring, vekst og utvikling i jobb, studier og karriere
 • I dag lærer vi via internett - Nettlæringsparadigmet. Karriereverktøy utnytter til fulle de mulighetene dette gir. Du kan enkelt kan lage arbeidsbøker på konkrete temaer hvor du legger inn instruksjoner og læringsressurser fra nett, for eksempel youtube-filmer
 • Veiledningsrommet ditt blir nå like stort som internett og byr på gode læringsmuligheter
 • Kort oppsummert kan du bruke karriereverktøy til å jobbe med å utvikle de aktuelle ferdighetene fra kartleggingen via egne digitale arbeidsbøker, som kan deles med veilederne i bedriften
 • Verktøyet er basert på de mest holdbare teoriene fra karriereveiledningsfeltet: RIASEC systemet, Career Construction Theory, valgteorier, verditeorier, forskning på bruk av karriereinformasjon og teorier om hvordan unngå kognitiv overveldelse
 • Egner seg for bruk i alle sektorer, og veisøker arbeider med og i verktøyet via egen smarttelefon eller pc

Mitt valg – En metodikk for å gjøre et reflektert valg

Hvordan gjøre et karrierevalg som er godt?   – I Karriereverktøy gjør du dette ved  å bruke en fremgangsmåte som sikrer refleksjon. Du skriver inn hvilke personlige vurderingskriterier som er viktig å vurdere for å gjøre et riktig valg for deg. Det er samme fremgangsmåte, enten det gjelder valg av skole, studier, yrke eller konkrete jobber. Her får du også hjelp av en idéliste med  karriereveiledningens 80 mest sentrale personlige vurderingskriterier for å gjøre et godt valg. – hvor ca 40 av vurderingskriteriene er verdier.  Karriereverktøy gir deg den mest detaljerte og individualiserte utforskingen av hvilke vurderingskriterer og verdier som kan være sentrale for at et valg skal bli godt. Du henter inn informasjon fra nett, vurderer alternativene opp mot vurderingskriteriene og får ut et begrunnet og rangert valg.

Yrker & utdanninger: finn relevant info om skole og studietilbud, yrker og jobber

Yrkes&utdanningslisten gir deg mulighet til å finne relevant informasjon om utdanningsmuligheter og yrker, på en måte som ingen andre løsninger gir. Du filtrerer deg frem til relevante treff på lignende måte som du gjør på finn.no.  Det er den aller råeste og mest effektive løsningen for å utforske skoleretninger og studier skoleretninger og studier på en effektiv måte.  Dette gjør Karriereverktøy til et must om du veileder til skolegang & studier –  hvor trusselen er overveldelse av informasjon. I Karriereverktøy får du tak i den relevante informasjonen og du gjør det raskt.

Utdanningene og yrkene er koblet til alle tilgjengelige informasjonskilder på nett som man i dag bruker for å hente karriereinformasjon. F.eks. Utdanning.no, google, youtube og alle ledige stillinger i hele Norge.  Når du finner  informasjon du trenger limer du bare teksten eller linken inn i skrivefelt. Slik tar du vare på den relevante informasjonen akkurat du trenger i din valgprosess. Forskning viser at for at karriereinformasjon skal virke må den være spisset og relevant for den enkelte.

Digital Arbeidsbok - Du spesialdesigner arbeidsbøker for å utvikle karrierekompetanse

Du kan også bruke Karriereverktøy til å utvikle karrierekompetanse. Det gjør du ved at veisøker søker jobber  i arbeidsbøker du har designet til det enkelte tema. Bedriften kan samle all sin felles metodikk i form av arbeidsbøker som kan deles mellom alle veilederne.

Verktøyet er utviklet på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværsforskning, arbeidsmiljøforskning og forskning på skolemestring. Det er dermed det mest helhetlige rammeverket for karrierekompetanse som finnes i feltet – og det er spisset mot veisøkers mestring. Kombinasjonen her av nettressurser + pedagogisk tilnærming + reflekterende prosesser = en læringsmessig killerkombinasjon.

Se her for mer info om Norske Karriereferdigheter

Prisen for et årsabonnement:

Small

7990,-

Antall veiledere: 20
Antall veisøkere: 2000

Medium

14990,-

Antall veildere: 21-40
Antall veisøkere: 4000

Large

20990,-

Antall veildere: 40-60
Antall veisøkere: 4000 veisøkere

X-Large

Ta kontakt

Antall veildere: 60-80
Antall veisøkere: Ubegrenset