Karriereverktøy – Oppdateringskurs

Vi kan også tilby Oppdateringskurs av 1 dags varighet (eller lenger) til bedrifter som abonnerer på Karriereverktøy og som har gjennomført serfiseringskurs før,   men som ønsker oppdatering i de nyeste delene. Eller ønsker å gå dypere i bruken av verktøyet

 

Dette kurset settes  opp på bestilling internt i bedrifter. kontakt arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du ønsker kurs lokalt i din bedrift

Innhold i kurset:

Innholdet i kurset tilpasses behovet i den enkelte bedrift. Ta kontakt så finner vi sammen ut hva dere ønsker å legge fokus på.

Under ser du temaer som kan være aktuelle.

  • Interesseutforsking
  • Yrker & utdanningslisten
  • Mitt valg - Gjøre realistiske valg
  • Kartlegge Kritisk Karrierekompetanse - det som trengs for å mestre jobb
  • Utforme og bruke digitale arbeidsbøker for å utvikle karrierekompetanse