Karriereverktøy – Spesialkurs

Vi kan også tilby spesialkurs til abonnenter som har gjennomført sertifiseringskurs på Karriereverktøy. Føler du som veileder at du ikke får utnyttet potensialet som ligger i verktøyet? 

Dette er kurset for de som ønsker å sette seg grundigere inn i bruken av verktøyet i praktisk veiledning, eller få en gjennomgang av det nyeste innholdet.

Dette kurset settes bare opp på bestilling. kontakt arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du ønsker kurs lokalt i din bedrift

Innhold i kurset:

Innholdet i kurset tilpasses behovet i den enkelte bedrift.

Under ser du temaer som kan være aktuelle.

  • Interesseutforsking
  • Yrker & utdanningslisten
  • Gjøre realistiske valg
  • Styrkekartlegging av Karrierekompetanse
  • Kartlegge Kritisk Karrierekompetanse
  • Utforme og bruke digitale arbeidsbøker for å utvikle karrierekompetanse