SCI kurs

Home/SCI kurs
SCI kurs 2018-03-30T08:21:07+00:00

Sertifisering i Structured Career Interview (SCI) (2 dager)

Sertifiseringskurs i Structured Career Interview (SCI). På dette kurset lærer du å arbeide i dybden på en systematisk måte med sentrale temaer som personlige egenskaper, mestringserfaringer og verdier. En god egenoppfattelse av Jobbselvet er avgjørende for å gjøre karrierevalg som er gode og realistiske. I kurset får du grundig opplæring i moderne teoretisk grunnlagsforståelse innenfor karriereveiledning som er gull verdt når mennesker med karriereproblemer trenger å se egne ressurser for å se seg selv inn i en jobbrolle igjen.

Vi går helt i dybden på konstruktivistiske veiledningsteknikker for å utforske og sette språk på egne mestringserfaringer, personlige egenskaper og verdier. Det sterke fokuset på praktisk veiledning gir også et flott grunnlag for å kunne makse veiledningspotensialet i de andre verktøyene vi holder kurs i.

Link iconLes mer om Structured Career Interview.

For kommende kurs, se Kurskalender.


Innhold i kurset:

  • Moderne konstruktivistisk karriereveiledning – I en verden i endring må vi endre syn på oss selv i takt med endringer i arbeidsmarked – det fleksible jobbselvet som mål i karriereveiledning.
  • Jobbselvet langs en tidslinje – karrierenarrativen -Teorier om personlighet og verdier som metaforer for å opp en selvforståelse og et språk på selvet. – om å bygge selvbilde og positive selvdefinisjoner.
  • Konstruktivistisk tilnærming til personlighet, mestring og verdier.
  • Intervjuet som konstruktivistisk karriereveiledningsmetodikk: om å språkskape virkelighet. Nesten all veiledningsmetodikk som har god effekt preges av strukturerte fremgangsmåte og bruker intervjuet som metodikk. Inspirert av moderne konstruktivistiske veiledningsmetoder som Løft, Motiverende Intervju, Anerkjennende intervju og kognitiv terapi. Her lærer du å bruke en spesiell variant av intervjuet som sentral metodikk på sentrale områder i karriereveiledning som personlighet, mestringserfaringer og verdier
  • Mestringserfaringer: Teoretisk bakgrunn, seleksjonsforskning og Sosial Cognitive Career Theory (SCCT). Du vil lære en systematisk måte å intervjue på tidligere mestringserfaringer i skolegang og jobb for å utvide og definere det fleksible jobbselvet og få ut temaer som blir sentralt å ta hensyn til for å gjøre gode valg og få til mestring av en arbeidssituasjon.
  • Personlige egenskaper – Femfaktormodellen, teoretisk bakgrunn , tenkning rundt personlighet i karriere og ressursfokus i veiledning på personlige egenskaper. Du vil lære en systematisk måte å intervjue på personlige egenskaper for å utvide og definere det fleksible jobbselvet og få ut temaer som blir sentralt å ta hensyn til for å gjøre gode valg og få til mestring av en arbeidssituasjon.
  • Verdier – Teoretisk bakgrunn, tenkning rundt verdier i karriereveiledning ,Scheins verdimodell.

Intervju på verdier: Du vil lære en systematisk måte å intervjue på verdier egenskaper for å utvide og definere det fleksible jobbselvet og få ut temaer som blir sentralt å ta hensyn til for å gjøre gode valg og få til mestring av en arbeidssituasjon.