SCI

Home/SCI
SCI 2018-02-05T08:03:34+00:00

SCI-flere-arkSCI er et papirbasert verktøy som hjelper deg å strukturere veiledningssamtalen etter karriereveiledningens viktigste hovedområder, mestringserfaringer, personlighet og verdier!

Populært!

SCI er i omfattende bruk av norske karriereveiledere, spesielt innenfor attføringsbransjen og på ulike av landets karrieresentre. Over 2000 karriereveiledere i Norge har gjennomført kurs i bruk av SCI siden 2006.

Kurs: 

Du blir sertifisert i bruk av SCI gjennom et 3 dagers kurs, se her for info:

Innføringskurs i Karriereveiledning

Fra testing til samkonstruksjon

Det å teste personlighet og verdier gir lite karriereferdigheter og selvinnsikt.   I SCI bruker du de strukturerte spørsmålene i SCI til å intervjue veisøker på innholdet, dere samskaper veisøkers egne oppfatninger om seg selv, ved å bruke intervjuet som metodikk.  Dette gir skreddersøm og selvinnsikt samtidig som det er svært systematisk!.  –  Elementer i veiledningsmetodikken er kjent fra andre strukturerte veiledningsmetoder som gir innsikt og endring, som alle bruker intervjuet som metodikk, som Motiverende intervju, løft og kognitive metoder.

Enkel i bruk:

Spørsmålene i SCI sørger for at dere i samarbeid på en enkel måte kan utforske veisøkers mestringserfaringer, personlighet og verdier – de viktigste basisområdene i karriereveiledning ved siden av interesser.

Basert på verdensledende teorier innen karriereveiledningsfeltet.

Teoriene som de enkelte delene i  SCI er basert på er plukket ut fordi de representerer noen av de mest vitenskapelig anerkjente teoriene samtidig som de har stor utbredelse i bruk. Den overordnede teorien for verktøyet er Mark L. Savickas Career Construction Theory (CCT), Karriereerfaringsdelen bygger på Social cognitive Career Theory (SCCT)  Personlighetsdelen bygger på på femfaktormodellen (FFM), modellen for beskrivelse av personlighet som i dag har størst internasjonalt teoretisk gjennomslag og forskningsmessig utbredelse. Delen karriereverdier er basert på organisasjonspsykologen Edgar Scheins  inndeling av verdier.

Du får:

SCI

  • Karriereerfaringer (systematisk utforsking av tidligere mestring i jobb og skolegang)
  • En utforsking av personlige egenskaper etter femfaktormodellen
  • En utforsking av Karriereverdier, hovedsakelig basert på Edgar H. Scheins modell.

SCI-S (Skole)

  • Utforsking av valgstrategier / valgmodenhet
  • Karriereerfaringer (utforsking av tidligere mestring av skolesituasjon)
  • Karriereerfaringer (utforsking av tidligere mestring av arbeidsuker etc.)
  • En utforsking av fritidsinteresser
  • En utforsking av personlige egenskaper etter femfaktormodellen
  • En utforsking av karriereverdier, hovedsakelig basert på Edgar H. Scheins modell.

SCI-verktøyene består av to deler:

Del 1: Skjema for utfylling og utforskende samtale.
Del 2:  Oppsummeringskjema for å bearbeide og systematisere tenkningen om selvet og  konkretisere temaer som blir viktig å ta hensyn til i en valgsituasjon,  når informasjon skal hentes inn og alternativer skal vurderes.

 

Minimumsbestilling: 100 stk, Pris 25,- pr stk. Ved bestilling av 200 eller flere 20,- pr stk.

Bestiller
Levering og fakturainformasjon

Bedriftsnavn


Postadresse for levering (sendes per post):

Ditt navn (obligatorisk)


Antall SCI:

Din e-post (obligatorisk)


Antall SCI-S:

Telefon (obligatorisk)


Fakturamottaker navn:

Epostadresse for faktura: