Karriereverktøy sertifiseringskurs

Home/Karriereverktøy sertifiseringskurs
Karriereverktøy sertifiseringskurs 2018-11-04T16:09:44+00:00

Karriereverktøy – Sertifiseringskurs

På dette kurset lærer du deg å bruke Karriereverktøy til å veilede veisøkere til gode og realistiske karrierevalg, enten det gjelder valg av skole, studier eller jobb. Dette er Norges mest populære kurs i karriereveiledning. Det passer for alle som jobber med karriereveiledning enten det er i skoler, karrieresentre, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter osv.  Du lærer deg å  arbeide systematisk med viktige temaer som må arbeides med i karriereveiledning for å lande et reflektert karrierevalg: utforske interesser, utforske karriereinformasjon om muligheter og bestemme hvilke personlige vurderingskriterier/verdier som er viktige for den enkelte for å lande et valg. I tillegg lærer du deg hvordan du kan bruke det til å kartlegge og utvikle karrierekompetanse

Link iconLes mer om Karriereverktøy.

For kommende kurs, se Kurskalender.


 

Innhold i kurset:

  • Karrierekompetanseperspektivet og karrierelæring som ramme for bruk av Karriereverktøy
  • Oppbygging, innhold og administrasjon av Karriereverktøy
  • Prosess og veiledningsmuligheter i ulike deler av Karriereverktøy
  • Fra interessetesting til interesseutvikling – Konstruktivistisk vinkling på RIASEC systemet
  • Interesseutforsking – som en måte å språksette jobbselvet- En sentral oppgave i karriereveiledning er å utvikle positive selvdefinisjoner, bli kjent med egne interesser for å kunne bruke det til å velge godt. I Karriereverktøy gjøres det ved å intervjue på interesser og situasjoner fra eget liv og skrive dette inn i Karriereverktøy. Ved å snakke og skrive ned eksemplene utvikles en klar forståelse av egne interesser og et klart språk på egne interesser som i neste omgang brukes til å vurdere karrieremuligheter , jobbannonser og som en måte å snakke om seg selv i jobbintervjuer.
  • Bruk av Yrker&utdanninger og karriereinformasjon – En helt sentral del av å ta valg er å finne relevant karriereinformasjon dvs Informasjon om studier, jobber osv. I Karriereverktøy lærer du å gjøre dette ved å bruke en liste over alt av yrker&utdanninger som er koblet til all relevant informasjon på internett. Forskning viser at om karriereinformasjon skal virke i karriereveiledning må den være kontekstuell og relevant. I Karriereverktøy lærer du å filtrere deg frem til relevant informasjon, ta vare på den i Karriereverktøy og relevantgjøre den for veisøker gjennom dialog og refleksjon.
  • Mitt Valg – her lærer du å gjennomføre helhetlige og realistiske karrierevalg. Helt tilpasset veisøkers unike livsituasjon og rammer i livet. Dette gjøres ved at Karriereverktøy inneholder en valgmatrise hvor dere legger inn det som er valgalternativene, bestemmer hva som er de personlige vurderingskriteriene/personlige verdiene som er sentrale for å gjøre et valg som blir realistisk og godt og lærer opp veisøker i å gjøre de vurderingene.
  • Norske Karriereferdigheter – Denne delen bruker du og veisøker til å kartlegge veisøkers kritiske karrierekompetanse, det veisøker trenger å utvikle seg på for å mestre jobb og karriere bedre. I kurset får du en kort oversikt over dette.
  • Digital arbeidsbok – du kan bruke Karriereverktøy til å arbeide praktisk med å utvikle de karriereferdighetene veisøker trenger og ønsker å utvikle. Her lærer du hvordan du designer digitale og interaktive arbeidsbøker.

Ønsker du å gå dypere i feltet karrierekompetanse anbefaler vi 2 dagerskurset: Karriereverktøy – Jobbmestring-  Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse  Der går vi dypere i innhold i Norske Karriereferdigheter med fokus på jobbmestring og  praktiske metoder for å utvikle karriereferdigheter for å mestre jobb.