image_pdfimage_print

Digitalt Karriereverktøy – Sertifiseringskurs

Dette er Norges mest populære kurs i digital karriereveiledning og er det du trenger for å lære deg å bruke Karriereverktøy i din veiledningspraksis. Nå kjøres det digitalt mens du sitter hjemmefra eller på jobb med egen pc.  Kurset består av 1+1 dag med ca 1 ukes mellomrom mellom kursdagene.  Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Zoom osv og du har en optimal løsning for digital karriereveiledning uten å møtes fysisk.  Du lærer å karriereveilede veisøkere på en profesjonell måte til gode, realistiske karrierevalg enten det gjelder valg av skolegang, studier eller jobb. Det passer for alle som jobber med karriereveiledning i skoler, karrieresentre, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter osv. Du lærer å bruke Karriereverktøy til å arbeide systematisk med viktige temaer i karriereveiledning, som må jobbes med for å ta reflekterte karrierevalg. Temaene er: utforske interesser, utforske muligheter, finne relevant karriereinformasjon og bestemme hvilke vurderingskriterier/verdier som er viktige for den enkelte for å gjøre et godt valg. I tillegg lærer du deg hvordan du kan bruke verktøyet til å kartlegge og utvikle karrierekompetanse for mestring av jobb og karriere.

Meld deg på neste digitale 2 dagers kurs med ledige plasser:  8 og 15 Mars: Her

Prisen for kurset er 5250,- pr kursdeltaker.

Bestill bedriftsinternt Digitalt kurs i Karriereverktøy: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy.

Innhold i kurset:

  • Karrierekompetanseperspektivet og karrierelæring som ramme for bruk av Karriereverktøy
  • Prosess og veiledningsmuligheter i ulike deler av Karriereverktøy
  • Fra interessetesting til interesseutvikling – konstruktivistisk vinkling på RIASEC systemet
  • Interesseutforsking – en måte å bygge selvforståelse, utforske og sette ord på egne interesser
  • Yrker og utdanninger – her lærer du å søke frem yrkes og utdanningsalternativer som er relevante og finne den mest relevante karriereinformasjonen tilpasset veisøkers situasjon og informasjonsbehov for å komme videre i valget
  • Mitt Valg – her lærer du å gjennomføre helhetlige og realistiske karrierevalg tilpasset veisøkers unike livsituasjon og forutsetninger. Det gjøres gjennom å utforske hvilke vurderingskriterier/verdier som er sentrale for veisøkeren og vurdere valgene opp mot de.
  • Norske Karriereferdigheter – her lærer du å kartlegge veisøkers kritiske karrierekompetanse - de ferdighetene veisøker trenger å utvikle for å oppnå økt mestring i jobb og karriere. I kurset får du en kort oversikt over dette.
  • Digital arbeidsbok – Her lærer du hvordan du designer digitale og interaktive arbeidsbøker for å utvikle karrierekompetanse for mestring av jobb og karriere.

Ønsker du å gå dypere i feltet karrierekompetanse anbefaler vi 2 dagerskurset: Karriereverktøy – Jobbmestring-  Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse  Der går vi dypere i innhold i Norske Karriereferdigheter med fokus på jobbmestring og  praktiske metoder for å utvikle karriereferdigheter for å mestre jobb.