Karriereverktøy - Løsningen for digital karriereveiledning.

-Karriereverktøy - Skole

Karriereverktøy- Skole brukes av svært mange skoler i landet og er løsningen for effektiv og digital karriereveiledning i både i ungdomskoler og videregående skoler. Les mer om   Karriereverktøy – skole

-Karriereverktøy - Arbeidsinkludering

Karriereverktøy brukes av nesten alle tiltaksleverandører til  NAV og det brukes i omfattende grad av NAV selv, både ved lokalkontorer og i IPS prosjekter og andre prosjekter. Les mer om Karriereverktøy – arbeidsinkludering

Bestill digital presentasjon av Karriereverktøy

Ønsker du et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon for å få et innblikk i  Karriereverktøy – og hvilke muligheter som ligger i det for din organisasjon? – ta kontakt med: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

-Karriereverktøy - Karrieresenter

Karriereverktøy brukes av de aller fleste karrieresenterene i landet i tillegg til svært mange private karriereveiledere. Les mer om  Karriereverktøy – Karrieresenter

-Karriereverktøy - Integrering

Karriereverktøy – Integrering brukes av introduksjonsprogram, voksenopplæringer og andre flerkulturelle veiledningsprosjekter i hele landet fordi løsningen er bildebasert  – et must om man veileder denne gruppen. Les mer om Karriereverktøy – Integrering

Digitalt sertifiseringskurs i Karriereverktøy

Meld deg på : digitalt Sertifiseringskurs Karriereverktøy, 2 dager  26 August. og 2 September. : Her

Bestill bedriftsinternt digitalt Sertifiseringskurs Karriereverktøy her: arne.svendsrud@karriereverktoy.no