Karriereverktøy - Så mye mer enn en test i Karriereveiledning

-Karriereverktøy - Skole

Karriereverktøy- Skole brukes av svært mange skoler i landet og er den gode løsningen for effektiv digital  karriereveiledning  både i ungdomskoler i faget utdanningsvalg og i videregående skoler. Les mer:

-Karriereverktøy - Arbeidsinkludering

Karriereverktøy brukes av nesten alle tiltaksleverandører til  NAV og det brukes i omfattende grad av NAV selv, både ved lokalkontorer og i IPS prosjekter og andre. Det brukes både til karriereveiledning og kartlegging og utvikling av karrierestyrker for jobbmestring   Les mer:

-Karriereverktøy - Karrieresenter

Karriereverktøy brukes av de aller fleste offentlige karrieresentrene i landet i tillegg til svært mange private karriereveiledere fordi det har unikt effektive løsninger som gir rask fremdrift i karriereveiledning Les mer:

-Karriereverktøy - Integrering

Karriereverktøy – Integrering er valg nr 1 for flerkulturell karriereveiledning fordi det er bildebasert og koblet til all informasjon for effektiv læring om yrtker og utdanninger i Norge. Karriereverktøy brukes av flyktningetjenester, voksenopplæringer og andre flerkulturelle veiledningsprosjekter i hele landet Les mer:

Digitalt sertifiseringskurs i Karriereverktøy

Vi arrangerer også Norges mest populære kurs i Karriereveiledning og Karrierekompetanse. Det passer for karriereveiledere fra alle sektorer:

Påmelding og info: Kurs i Karriereveiledning  – Sertifiseringskurs Karriereverktøy, 2 dager, neste med ledige plasser:  30 November og 7 Desember: Her

Bestill bedriftsinternt: Kurs i Karriereveiledning – Sertifiseringskurs Karriereverktøy her: arne.svendsrud@karriereverktoy.no