Karriereverktøy - Norges mest brukte verktøy for profesjonell karriereveiledning.

Meld deg på : Sertifiseringskurs Karriereverktøy: Oslo 3-4 Desember

Bestill bedriftsinternt kurs : Jobbmestring – Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse Karriereverktøy: Her

For skoler, OT og PPT

Karriereverktøy brukes av svært mange skoler fordi det har innovative og effektive løsninger for utforsking av skoleretninger og studier via karriereinformasjon, bilder og filmer - og arbeidsbøker som dekker behovet i karriereveiledning i vgs og utdanningsvalg i ungdomskole.

For SE /IPS og jobbmestring

Karriereverktøy brukes i kartleggingsfasen til å utforske muligheter og gjøre et godt valg og i jobbstøttefasen til å kartlegge den karrierekompetansen den enkelte trenger å utvikle for at en jobbsituasjon mestres. Arbeidsbøker kan brukes for å utvikle mestring.

For Karrieresentre, NAV og arbeid&Inkludering

Karriereverktøy er mest brukt på det norske markedet i denne type organisasjoner fordi det har markedsledende løsninger for å utforske egne interesser, utforske yrker via nettlinker til all karriereinformasjon og det brukes til å gjennomføre begrunnende og reflekterte karrierevalg

For Voksenopplæring og Flyktningetjenester

Karriereverktøy brukes mye i slike tilbud, fordi koblingen av yrker til bilder og videoer fra nett gjør det til en unik læringsressurs når det visuelle blir viktig. Mange lager også arbeidsbøker om yrker med linker til videoer som er skreddersydd språknivå og bakgrunn.

Karriereverktøy Sertifiseringskurs: Her lærer du å bruke Karriereverktøy for å  lande gode og reflekterte karrierevalg  enten det gjelder valg av skole, studier eller jobb: Mer info

Kurs Jobbmestring-Karrierekompetanse: Vil du ha bedre resultater på jobbmestring i SE/IPS sammenheng? På dette kurset lærer du deg metoder for å kartlegge og utvikle den karrierekompetansen som trengs for å mestre jobb: Mer info