Karriereverktøy - Norges mest brukte verktøy for profesjonell bildebasert karriereveiledning.

Meld deg på : Sertifiseringskurs Karriereverktøy: Oslo 3-4 Mars

Bestill bedriftsinternt kurs : Jobbmestring – Kartlegging og utvikling av karrierekompetanse Karriereverktøy: Her

For skoler, OT og PPT

Karriereverktøy brukes av svært mange skoler fordi det har bilder på alle yrker og utdanninger noe som gjør det svært effektivt å oppdage og lære om yrker man ikke vet om fra før.

For SE /IPS og jobbmestring

Karriereverktøy brukes i kartleggingsfasen til å utforske muligheter og gjøre et godt valg og i jobbstøttefasen til å kartlegge den karrierekompetansen den enkelte trenger å utvikle for at en jobbsituasjon mestres. Arbeidsbøker kan brukes for å utvikle mestring.

For Karrieresentre, NAV og arbeid&Inkludering

Karriereverktøy er mest brukt på det norske markedet i denne type organisasjoner fordi det har markedsledende løsninger for å utforske egne interesser, utforske yrker via nettlinker til all karriereinformasjon og det brukes til å gjennomføre begrunnende og reflekterte karrierevalg

For Voksenopplæring og Flyktningetjenester

Karriereverktøy er førstevalget i slike tilbud, fordi du kan gjøre karriereveiledning uten tekst, fordi det finnes bilder på alle yrker og du kan går rett til videre visuell utforsking via youtube . Karriereverktøy er en unik læringsressurs når det visuelle blir viktig. Mange lager også arbeidsbøker om yrker med linker til videoer som er skreddersydd språknivå og bakgrunn.

Karriereverktøy Sertifiseringskurs: Her lærer du å bruke Karriereverktøy for å  lande gode og reflekterte karrierevalg  enten det gjelder valg av skole, studier eller jobb: Mer info

Kurs Jobbmestring-Karrierekompetanse: Vil du ha bedre resultater på jobbmestring i SE/IPS sammenheng? På dette kurset lærer du deg metoder for å kartlegge og utvikle den karrierekompetansen som trengs for å mestre jobb: Mer info