Karriereverktøy - Så mye mer enn en test i Karriereveiledning

-Karriereverktøy - Skole

Karriereverktøy- Skole brukes av svært mange skoler i landet og er den gode løsningen for effektiv digital  karriereveiledning  både i ungdomskoler og videregående skoler. Les mer:

-Karriereverktøy - Arbeidsinkludering

Karriereverktøy brukes av nesten alle tiltaksleverandører til  NAV og det brukes i omfattende grad av NAV selv, både ved lokalkontorer og i IPS prosjekter og andre. Det brukes både til karriereveiledning og kartlegging og utvikling av karrierestyrker for jobbmestring   Les mer:

-Karriereverktøy - Karrieresenter

Karriereverktøy brukes av de aller fleste offentlige karrieresentrene i landet i tillegg til svært mange private karriereveiledere fordi det har unikt effektive løsninger som gir rask fremdrift i karriereveiledning Les mer:

-Karriereverktøy - Integrering

Karriereverktøy – Integrering brukes av flyktningtjenester, voksenopplæringer og andre flerkulturelle veiledningsprosjekter i hele landet fordi løsningen er bildebasert  – et must om man veileder denne gruppen. Karriereverktøy fører til karrierelæring og utvikling av interesser Les mer:

Digitalt sertifiseringskurs i Karriereverktøy

Meld deg på : digitalt Sertifiseringskurs Karriereverktøy, 2 dager, neste med ledige plasser:  21 og 28 September: Her

Bestill bedriftsinternt digitalt Sertifiseringskurs Karriereverktøy her: arne.svendsrud@karriereverktoy.no