Kurs i Karriereveiledning og karrierekompetanse for flerkulturelle

Norges mest populære kurs i Karriereveiledning finner du: Her

Karriereveiledning  og utvikling av karrierekompetanse får en viktigere rolle i voksenopplæring og introduksjonsprogram for flyktninger fremover. Dette kurset er norges mest populære kurs i flerkulturell karriereveiledning. Her får du et godt grunnlag for å integrere de teoriene og metodene som er mest relevant for det pedagogiske opplegget i  slike programmer.  Kurset er særlig rettet mot veiledere og lærere i voksenopplæringsentre, introduksjonsprogram for flyktninger og andre som ønsker å integrere karriereveiledning og karrierelæring.

På kurset vil du lære deg å bruke RIASEC og  Karriereverktøy i karrierelæring for flerkulturelle og få en innføring i den karrierekompetansen som er nødvendig å utvikle for mestring av  jobb i Norge. Karriereverktøy er særlig effektivt i karriereveiledning med flerkulturelle fordi det er bildebasert, dette gjør det til en unik læringsressurs.

Mange programmer i flerkulturell karriereveiledning i Norge har integrert Karriereverktøy  og RIASEC systemet i sine opplegg. Kurset kjøres bare på bestilling,

 

Bestill bedriftsinternt kurs eller be om mer info: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Innhold i kurset:

Dag 1 Flerkulturell karriereveiledning


  • RIASEC systemet som en måte å forstå og definere seg selv på nytt i Norge

  • RIASEC systemet som en måte å få oversikt over og forstå jobb og utdannelsesmulighetene i Norge

  • Oppbygging og innhold i Karriereverktøy

  • Karrierelæring og utforsking av yrker ved hjelp av bilder i Karriereverktøy

  • Utforsking av innhold i yrker
  • Hvordan lære å gjøre et karrierevalg

Dag 2 Utvikling av karrierekompetanse for mestring av jobb i Norge


  • Karrierekompetanse som er nødvendig for å mestre jobb i Norge

  • Kritisk Karrierekompetanse –analysere hva den enkelte trenger for å mestre jobb i Norge

  • Kulturelle forskjeller i karrierekompetanse mellom land

  • Metoder for å utvikle karrierekompetanse for jobbmestring for flerkulturelle

Flerkulturelle og karrierekompetanse:

Karriereveiledning får en sterkere plass i voksenopplæring og introduksjonsprogram for flyktninger. For å lykkes bedre med få flere i jobb i Norge trengs det en satsing på tre områder i tillegg til språk,  – Økt kompetanse, karriereveiledning og karrierekompetanse for jobbmestring.

Satsing på økt formell kompetanse økes, slik at flyktninger oppleves som relevante og aktuelle for arbeidsgivere.  Men i tillegg er det nødvendig med karriereveiledning knyttet til å kunne utforske egne interesser, utforske karrieremulighetene i Norge  som er realistiske for en selv og kunne ta et valg som er realistisk og godt tilpasset egen situasjon. I dag Den tredje faktoren som er kritisk for integrering i et norsk arbeidsliv er utvikling av de karrierekompetansene som er nødvendig for mestring av en jobbrolle. Tegnet på manglende karrierekompetanse er at man har den nødvendige formelle kompetansen, men allikevel ikke får til mestring i jobber i Norge. Det motsatte er jo eksempler på flyktninger som  kommer til Norge, men som i løpet av kort tid, tilegner seg de ferdigheten som er nødvendige for fungering i jobb og raskt er i jobb.  Men på samme måte som at mange flyktninger ikke lærer språk så lett, er det mange som ikke utvikler den nødvendige karrierekompetansen av seg selv. Men mange flere enn i dag vil kunne tilegne seg den nødvendige kompetansen dersom det er mer spesifikt fokus på dette på lik linje med fokuset på språkopplæring.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).