SCI

Populært!

SCI er et papirbasert verktøy som gir struktur til veiledningssamtalen etter karriereveiledningens viktigste hovedområder: mestringserfaringer, personlighet etter femfaktormodellen og verdier! Verktøyet er i omfattende bruk av norske karriereveiledere, spesielt innenfor arbeidsinkluderingsbransjen og på ulike av landets karrieresentre. Over 2000 karriereveiledere i Norge har gjennomført kurs i bruk av SCI siden 2006.

Kurs:

Du blir sertifisert i bruk av SCI gjennom et 2 dagers kurs, se her for info: https://karriereverktoy.no/karriereveiledning-kurs-sci/

Fra testing til samkonstruksjon

Det å teste av personlighet og verdier gir lite selvinnsikt. I SCI bruker du de strukturerte spørsmålene i SCI til å intervjue veisøker, og gjennom å bruke denne metoden samskaper dere veisøkers egne oppfatninger om seg selv.  Dette gir skreddersydd informasjon for hver enkelt veisøker og selvinnsikt samtidig som det er systematisk – Elementer i veiledningsmetodikken er kjent fra andre strukturerte veiledningsmetoder som gir innsikt og endring. Felles for dem er at de bruker intervju som metodikk, og noen eksempler er: motiverende intervju, løft og kognitive metoder.

Enkel i bruk

Spørsmålene i SCI sørger for at dere i samarbeid på en enkel måte kan utforske veisøkers mestringserfaringer, personlighet og verdier – de viktigste basisområdene i karriereveiledning ved siden av interesser.

Basert på verdensledende teorier innen karriereveiledningsfeltet

Teoriene bak de enkelte delene i SCI er plukket ut fordi de representerer noen av de mest vitenskapelig anerkjente teoriene, samtidig som de har stor utbredelse i bruk. Den overordnede teorien for verktøyet er Mark L. Savickas Career Construction Theory (CCT), Karriereerfaringsdelen bygger på Social cognitive Career Theory (SCCT). Personlighetsdelen bygger på femfaktormodellen (FFM), modellen for beskrivelse av personlighet som i dag har størst internasjonalt teoretisk gjennomslag og forskningsmessig utbredelse. Delen karriereverdier er basert på organisasjonspsykologen Edgar Scheins inndeling av verdier.

Du får:

SCI

 • Karriereerfaringer (systematisk utforsking av tidligere mestring i jobb og skolegang)
 • En utforsking av personlige egenskaper etter femfaktormodellen
 • En utforsking av Karriereverdier, hovedsakelig basert på Edgar H. Scheins modell

SCI-S (skole) 

 • Utforsking av valgstrategier / valgmodenhet
 • Karriereerfaringer (utforsking av tidligere mestring av skolesituasjon)
 • Karriereerfaringer (utforsking av tidligere mestring av arbeidsuker etc.)
 • En utforsking av fritidsinteresser
 • En utforsking av personlige egenskaper etter femfaktormodellen
 • En utforsking av karriereverdier, hovedsakelig basert på Edgar H. Scheins modell

SCI-verktøyene består av to deler:

 • Del 1: Skjema for utfylling og utforskende samtale
 • Del 2: Oppsummeringskjema for å bearbeide og systematisere tenkningen om selvet og konkretisere temaer som blir viktig å ta hensyn til i en valgsituasjon, når informasjon skal hentes inn og alternativer skal vurderes

Minimumsbestilling: 100 stk, Pris 25,- pr stk. Ved bestilling av 200 eller flere 20,- pr stk.