Kurs i karriereveiledning med Karriereverktøy

Dette er Norges mest populære kurs i karriereveiledning og karrierekompetanse og inneholder det du trenger for å lære deg karriereveiledning og bruke Karriereverktøy Se her  i din veiledningspraksis. Kurset er digitalt og består av 1+1 dag med ca 1 ukes mellomrom mellom kursdagene. Du lærer å karriereveilede veisøkere til gode, realistiske karrierevalg enten det gjelder valg av skolegang, studier eller jobb. Det passer for alle som jobber med karriereveiledning i skoler, karrieresentre, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter osv. Du lærer å bruke Karriereverktøy til å arbeide systematisk med de temaene i karriereveiledning, som må jobbes med for å ta et karrierevalg. Temaer i kurset er bla.: utforske interesser, ved tekst eller bilder, utforske muligheter, interesseutvikle ved hjelp av bilder,  finne relevant karriereinformasjon, interesseutvikle, designe karrierelæringsoppgaver for yrker og utdanninger og bestemme hvilke vurderingskriterier/verdier som er viktige for den enkelte for å gjøre et godt valg. I tillegg lærer du deg hvordan du kan bruke verktøyet til å kartlegge Karrierestyrker og utvikle karrierekompetanse for mestring av jobb og karriere.

Meld deg på neste digitale 2 dagers kurs med ledige plasser:  22 og 29 Mai: Her

Prisen for kurset er 5750,- pr kursdeltaker.

Bestill bedriftsinternt kurs i Karriereveiledning – Karriereverktøy: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy.

Innhold i kurset:

 • Karrierekompetanse og karrierelæring som ramme for veiledning med bruk av Karriereverktøy
 • Prosess og veiledningsmuligheter i ulike deler av Karriereverktøy
 • Fra interessetesting til interesseutvikling – konstruktivistisk vinkling på RIASEC systemet
  • Bruk av bilder eller tekst for å sette en interessekode
  • Interesseutforsking – en måte å bygge selvforståelse, utforske og sette ord på egne interesser
  • Yrker og utdanninger – her lærer du å søke frem yrkes og utdanningsalternativer som er relevante og finne den mest relevante karriereinformasjonen tilpasset veisøkers situasjon og informasjonsbehov for å komme videre i læringen og interesseutviklingen om yrket eller utdanningen
  • Mitt Valg – her lærer du å gjennomføre helhetlige og realistiske karrierevalg tilpasset veisøkers unike livsituasjon og forutsetninger. Det gjøres gjennom å utforske hvilke vurderingskriterier/verdier som er sentrale for veisøkeren og vurdere valgene opp mot de.
  • Karrierestyrker – her lærer du å kartlegge Karrierestyrker og lage utviklingsmål på det som trengs å styrkes - de karrierekompetansene veisøker trenger å utvikle for å oppnå økt mestring i jobb og karriere. I kurset får du en kort oversikt over dette.
  • Digital arbeidsbok – Her lærer du hvordan du designer digitale og interaktive arbeidsbøker for å utvikle karrierekompetanse for mestring av jobb og karriere.

  Ønsker du å gå dypere i feltet karrierekompetanse anbefaler vi 2 dagerskurset i Karrierestyrker: Her Der går vi dypere i innhold i Karrierestyrker med fokus på jobbmestring og  praktiske metoder for å utvikle karrierekompetanse for å mestre jobb.

  Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).