Karriereverktøy – Oppdateringsdag

Norges mest populære kurs i karriereveiledning finner du her

Mer om Karriereverktøy Her  Vi kan tilby Oppdateringsdag (eller flere) til bedrifter som abonnerer på Karriereverktøy og som har gjennomført sertifiseringskurs før,  men som ønsker oppdatering i de nyeste delene. Innovasjonstakten i verktøyet er svært høy og det har blitt utviklet fra et «interesseverktøy» til et verktøy som dekker alle behov i en Karriereveiledningsprosess fra a til å. Det nye er en bildebasert løsning for å utforske yrker og utdanninger, du også kan bruke det til å lande et karrierevalg (mitt valg) og til å kartlegge og utvikle den karrierekompetansen som er nødvendig for jobbmestring. Oppdateringsdagen vil ha fokus på disse nye delene. Det kan alternativt være aktuelt  å gå dypere i bruken av verktøyet. Dette kurset kan kjøres digitalt eller IRL.

 

Dette tilbys på bestilling internt i bedrifter. kontakt arne.svendsrud@karriereverktoy.no om du ønsker kurs lokalt i din bedrift

Innhold:

Innholdet i oppdateringsdagen tilpasses behovet i den enkelte bedrift. Ta kontakt så finner vi sammen ut hva dere ønsker å legge fokus på.

Under ser du temaer som kan være aktuelle.

  • Yrker & utdanningslisten - bildebasert veiledning og utforsking av karriereinformasjon
  • Mitt valg - Gjøre realistiske valg ved hjelp av vurderingskriterier
  • Kartlegge Kritisk Karrierekompetanse - det som trengs for å mestre jobb
  • Utforme og bruke digitale arbeidsbøker for å utvikle karrierekompetanse

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).