Karriereverktøy- Flerkulturell- på ulike språk

Karriereverktøy-Flerkulturell er utviklet for karriereveiledning med flyktninger og flerkulturelle uansett språkferdigheter. Karriereverktøy  får du nå på ulike språk: Norsk, engelsk og Ukrainsk – ganske fortløpende høst 2023 lanseres det også på polsk, arabisk, somali, fransk og spansk. Det å ha tilgang til Karriereverktøy på sitt eget språk øker kvaliteten på flerkulturell karriereveiledning ved at det vil overflødiggjøre bruken av tolk i noen tilfeller og bedre utbyttet av tolkebruk i andre tilfeller ved at veisøker har et mye bedre læringsgrunnlag ved at det det snakkes om kan jobbes med kan sees og forstås på eget språk. Karriereverktøy er bildebasert, noe som gjør det lettere for mennesker med annen kulturell bakgrunn å se for seg yrket. Du nivåtilpasser verktøyet slik at det er helt tilpasset mennesker med ulike utdanningsnivå, fra analfabeter til mennesker med høy universitetsutdannelse. Karriereverktøy-Flerkulturell er laget for veiledere ved flyktningetjenester, introduksjonsprogram, voksenopplæringer og andre som veileder flerkulturelle for å gjennomføre den karriereveiledningen og karrierelæringen  som er nødvendig for å klare overgangen til det norske samfunnet. Veisøkerne kan selv jobbe i verktøyet på egen hånd, i klasse eller 1-1 i samarbeid med veileder.

Kun 8990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere/elever du ønsker.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy – Integrering for din organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Utforske egne interesser og det norske arbeidsmarkedet ved hjelp av bilder

Karriereverktøy er skreddersydd for flerkulturell karriereveiledning og karrierelæring ved at det er bildebasert.  Du kan utforske interesser og sette en interessekode ved hjelp av bilder istedenfor tekst og det har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke for flerkulturelle. Det er bilder på 970 yrker og 500 utdanninger –  Det er det eneste verktøyet i Norge som har den komplette oversikten over alle de yrkene som det er mulig å kunne velge uten tung utdanningsbakgrunn – noe som ofte er realiteten når det gjelder det første karrierevalget i Norge når man ikke har fått godkjent utdanningen sin i Norge eller har liten utdanning fra hjemlandet innen utdanninger og yrker.  Utvalget av yrker gjør Karriereverktøy til et must om du veileder flerkulturelle og flyktninger.

Karriereverktøy - et effektivt verktøy for integrering

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – i hele klasser, med enkeltdeltakere eller en kombinasjon. Programrådgiver ser enkelt hvor godt den enkelte deltaker jobber med sin karrierelæring og ser kvaliteten på arbeidet. Dermed blir det enkelt å se hvilke deltakere som trenger mye grundigere veiledning og oppfølging i tillegg til karrierelæringen i klasse for å forstå seg selv i det norske samfunnet godt nok til å ta et reflektert karrierevalg

Karriereverktøy er et effektivt verktøy for integrering ved at det inneholder en modell som gjør det enkelt å forstå oppbyggingen og mulighetene i det norske arbeidsmarkedet og kunne plassere seg selv inn i det. Ved å bruke karriereverktøy unngår du at flerkulturelle repeterer et snevert sett karrierevalg preget av det andre velger og det de kjenner til fra før.

Karriereverktøy – Flerkulturell+ :  Du kan også utvide abonnementet med andre deler om du ønsker . «Mitt valg» kan brukes av deltakere for å gjøre et reflektert valg. Du kan også bruke «Karrierestyrker» til å kartlegge hva den enkelte deltaker ønsker og trenger å jobbe med mor å mestre en jobb. Og du kan bruke «Digital arbeidsbok» til å utvikle mestring. Si bare fra om du ønsker noen av disse delene inkludert i abonnementet. Det er kostnadsfritt, men du bør ha sertifiseringskurset i Karriereverktøy for å få full utbytte av de delene.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).