Om Oss

Home/Om Oss
Om Oss 2018-09-19T21:27:39+00:00

Velkommen til Karriereverktøy AS!

Karriereverktøy AS er Norges ledende leverandør av verktøy til bruk i profesjonell,  karriereveiledning. Hovedverktøyet heter også Karriereverktøy Selskapet ble opprettet i 2009, etter mange års utvikling av verktøyene vi tilbyr i dag.

Vår misjon er å levere markedets mest innovative og brukervennlige verktøy for deg som utøver karriereveiledning. Verktøyene er basert på de mest anerkjente teoriene innenfor området, og kombinerer systematisk oppbygning, med veiledningstilnærming etter konstruktivistisk karriereveiledning og karrierekompetansetenkning. Når det er ferdigheter veisøker skal oppnå, er det arbeidsverktøy med prosessmuligheter som utvikler karrierekompetanse veisøker må bruke. Ikke tester!

Vi profesjonaliserer norsk karriereveiledning!

Våre karriereveiledningsverktøy  er i utstrakt bruk av karriereveiledere over hele landet. I 2016 ble det gjennomført nesten 36000 veiledninger med karriereveiledningsverktøyet Karriereverktøy i skoleverk, karrieresentre, NAV,  arbeidsinkluderings- og vekstbedrifter, Oppfølgingstjenester, PP-tjenester, Forsvaret og private karriereveiledere.

Om Oss

Arne Svendsrud – Daglig og faglig leder

arne_portrettArne Svendsrud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Har utdanning fra england innen IPS/SE. Og bidro til oppstart av IPS og jobbmestringssentrene i Norge. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske markedet. Karriereverktøy , Jobpics og Structured Career Interview. Siden 2011 har han hatt sterk fokus på å lage rammeverk for karrierekompetanse for mestring av skole og studier, jobb og karriere – Norske Karriereferdigheter.  Har publisert en bok om karriereveiledning samt mange artikler. Driver også kurs og høyskolestudier innenfor karriereveiledningsfeltet.

Mail: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Frode Jakhelln Laugen – Teknisk ansvarlig

Frode Jakhelln Laugen er utdannet cand. polit. med hovedfag i psykologi fra NTNU der spesialisering var i personlighetspsykologi (2005). I hovedfaget ble personlighetstesten NEO PI-R normert for bruk i webversjon. Siden har han jobbet med psykometri og og programvare for evalueringer i firmaet Effect IO. Arbeidserfaringen innebærer alt fra små måleprosjekter i organisasjoner til større internasjonale evalueringer for bedrifter som pågår over flere år. Frode er ansvarlig for den tekniske driften og den tekniske utviklingen av Karriereverktøy.

Mail: frode@karriereverktoy.no

Odd Fylling, karriereveileder, coach og kursleder

Odd Fylling er en engasjert karriereveileder, coach og kursleder som brenner for å hjelpe folk med å finne veien videre. Han er en av pionerne innen coaching og NLP i Norge, og en av Norges første profesjonelle coacher. Siden mennesker og jobb har vært hovedfokus, ble karriereveiledning, med flere kurs og utdannelse veien videre. Odd er glødende engasjert, og brenner for å få folk i rett jobb hvor de kan trives og utvikle seg. Hans erfaring med over 5000 timer 1-1 samtaler og mer enn 12 års erfaring med bevisstgjøring og endringsprosesser i firmaet To Be Academy, har gitt han et solid fundament for å utvikle og bidra til å utvikle ulike verktøy innen karriereveiledning . Odd har holdt kurs i Karriereverktøy i 4 år.

Odd skiftet karriere og fokus etter en nedbemanning i 2002, da hadde han arbeidet innen Telecom som Ingeniør, leder og utvikler.

Odd er en faglig sterk, profesjonell og kreativ person til glede for alle som ønsker endring og utvikling, finne seg selv og mulighetene. Han trives godt i kurslederollen hvor han kan dele verktøy, metoder og praktisk erfaring med de som igjen skal hjelpe andre.

Mail: odd@to-be.no