Karriereverktøy - Mye mer enn en test i Karriereveiledning

Karriereverktøy er så mye mer enn en test i Karriereveiledning, fordi vi lever og ånder for  å levere markedets beste, mest innovative og brukervennlige verktøy for karriereveiledning og utvikling av karrierekompetanse. Karriereverktøy er basert på en unik miks av de mest anerkjente teoriene innenfor området som har utviklet karriereveiledningspraksis videre fra testing i Karriereveiledning. RIASEC, Krumboltz, Savickas, Kahneman, Seligman,  verditeorier, teorier om kognitiv overveldelse, beslutningsteorier,  forskning på bruk av karriereinformasjon  og karrierekompetanse. Et karrierevalg er noe man jobber seg frem til på linje med annen læring og da er det prosessverktøy hvor man kan være aktiv selv – arbeidsverktøy som utvikler karrierekompetanse veisøker må bruke. Ikke tester i Karriereveiledning.

Karriereverktøy er ledende i Norge på Karriereveiledning og utvikling av Karrierekompetanse

Karriereverktøy er i utstrakt bruk  av karriereveiledere over hele landet. I 2020 ble det gjennomført nesten 50000 veiledninger  i ungdomskoler, videregående skoler, karrieresentre, NAV, flyktningtjenester, voksenopplæringssentre,   arbeid&inkluderings bedrifter, vekstbedrifter,  Oppfølgingstjenester, PP-tjenester og private karriereveiledere.

Kontakt oss

Kontakt oss enten det gjelder spørsmål om Karriereverktøy, abonnement, kurs, bidrag på konferanser eller annet.

Mail: arne.svendsrud@karriereverktoy.no  mob: 99025590

Karriereverktøy AS Fridtjof Nansens Vei 18, 1605 Fredrikstad orgnr:  915 016 685

Følg oss på sosiale medier

Linkedin:  Her      Facebook: Her

Forum for karriereveiledere på facebook:   Her

Arne Svendsrud - Faglig leder

Arne Svendsrud er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Har jobbet i NAV Arbeidsrådgivning og i NHO foreningen Arbeid&Inkludering. Han har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske profesjonelle markedet. Karriereverktøy,  Jobpics og Structured Career Interview.  Han har også laget Norske Karrierestyrker i Karriereverktøy som er et rammeverk for karrierekompetanse for mestring av skole og studier, jobb og karriere. Har også utviklet spesialiserte karriereveiledningsverktøy for mennesker med Aspergers syndrom (asias.no) og ADHD. Han har laget nettstedet jobbtesthjelpen.no som er en læringsressurs om bruk av tester i rekruttering.   Har skrevet en bok om karriereveiledning – Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv  – samt mange artikler.  Har også utdanning fra England innen IPS/SE. Og bidro til oppstart av IPS og jobbmestringssentrene i Norge. Driver også kurs og høyskolestudier innenfor karriereveiledningsfeltet og bidrar på konferanser i inn og utland

Mail: arne.svendsrud@karriereverktoy.no mob: 99025590

Frode Jakhelln Laugen - Teknisk ansvarlig

Frode Jakhelln Laugen er utdannet cand. polit. med hovedfag i psykologi fra NTNU der spesialisering var i personlighetspsykologi (2005). I hovedfaget ble personlighetstesten NEO PI-R normert for bruk i webversjon. Siden har han jobbet med psykometri og og programvare for evalueringer i firmaet Effect IO. Arbeidserfaringen innebærer alt fra små måleprosjekter i organisasjoner til større internasjonale evalueringer for bedrifter som pågår over flere år. Frode er ansvarlig for den tekniske driften og den tekniske utviklingen av Karriereverktøy.

Mail: frode@karriereverktoy.no

Edvard Motzfeldt - Support og drift

Edvard Motzfeldt studerer filosofi ved UiO og er interessert i psykologi. Ellers er han nylig uteksaminert fra vgs og vet hva som er elevers behov når det gjelder karriereveiledning. Han jobber deltid i Karriereverktøy med support og noe administrative oppgaver

Mail: edvard.motzfeldt@karriereverktoy.no

Karriereverktøy – Mer enn en test i karriereveiledning. Det er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).