Karriereverktøy profesjonaliserer norsk Karriereveiledning

Det vi lever og ånder for er å levere markedets mest innovative og brukervennlige verktøy for deg som jobber med karriereveiledning. Karriereverktøy er basert på en unik miks av de mest anerkjente teoriene innenfor området. Som RIASEC, Krumboltz, Savickas,  verditeorier, teorier om hvordan unngå kognitiv overveldelse, beslutningsteorier,  forskning på bruk av karriereinformasjon  og karrierekompetansemetodikk. Et karrierevalg er noe man jobber seg frem til og da er det arbeidsverktøy som utvikler karrierekompetanse veisøker må bruke. Ikke tester

Karriereverktøy er ledende i Norge

Karriereverktøy er i utstrakt bruk  av karriereveiledere over hele landet. I 2020 ble det gjennomført nesten 60000 veiledninger  i ungdomskoler, videregående skoler, karrieresentre, NAV, flyktningtjenester, voksenopplæringssentre,   arbeid&inkluderings bedrifter, vekstbedrifter,  Oppfølgingstjenester, PP-tjenester og private karriereveiledere.

Kontakt oss

Kontakt oss enten det gjelder spørsmål om Karriereverktøy, abonnement, kurs, bidrag på konferanser eller annet.

Mail: arne.svendsrud@karriereverktoy.no  mob: 99025590

Karriereverktøy AS Fridtjof Nansens Vei 18, 1605 Fredrikstad orgnr:  915 016 685

Følg oss på sosiale medier

Arne Svendsrud - Daglig og faglig leder

arne_portrettArne Svendsrud er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske profesjonelle markedet. Karriereverktøy er hovedverktøyet , Jobpics og Structured Career Interview.  Han har også laget Norske Karriereferdigheter i Karriereverktøy som er et rammeverk for karrierekompetanse for mestring av skole og studier, jobb og karriere. Har også utviklet spesialiserte karriereveiledningsverktøy for mennesker med Aspergers syndrom (asias.no) og ADHD.  Har skrevet en bok om karriereveiledning – Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv  – samt mange artikler.  Har utdanning fra England innen IPS/SE. Og bidro til oppstart av IPS og jobbmestringssentrene i Norge. Driver også kurs og høyskolestudier innenfor karriereveiledningsfeltet og bidrar på konferanser i inn og utland

Mail: arne.svendsrud@karriereverktoy.no mob: 99025590

Frode Jakhelln Laugen - Teknisk ansvarlig

Frode Jakhelln Laugen er utdannet cand. polit. med hovedfag i psykologi fra NTNU der spesialisering var i personlighetspsykologi (2005). I hovedfaget ble personlighetstesten NEO PI-R normert for bruk i webversjon. Siden har han jobbet med psykometri og og programvare for evalueringer i firmaet Effect IO. Arbeidserfaringen innebærer alt fra små måleprosjekter i organisasjoner til større internasjonale evalueringer for bedrifter som pågår over flere år. Frode er ansvarlig for den tekniske driften og den tekniske utviklingen av Karriereverktøy.

Mail: frode@karriereverktoy.no

Edvard Motzfeldt - Support og drift

Edvard Motzfeldt går på studiespesialiserende på vgs, er interessert i IT og psykologi og vet hva som er elevers behov når det gjelder karriereveiledning. Han jobber deltid i Karriereverktøy med support og noe administrative oppgaver

Mail: edvard.motzfeldt@karriereverktoy.no