Karriereverktøy- Karrieresenter

Ønsker du  gratis karriereveiledning på et offentlig karrieresenter i Oslo, Sarpsborg, Hallingdal, Kongsberg, Drammen, Hønefoss, Bærum, Follo, Romerike Tønsberg, Skien, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Haugesund, Bergen, Alver, Bergen, Sogndal, Stad, Stord og Sunnfjord,  Kristiansund, Surnadal, Sunndal, Molde, Åndalsnes, Stranda, Sykkylven, Ørskog, Ålesund, Volda, Trondheim, Verdal, Namsos, Helgeland, Salten, Lofoten og Vesterålen, Tromsø, Alta, Vadsø og andre byer og kommuner i Norge er sjansen stor for at de bruker Karriereverktøy. Karriereverktøy brukes nemlig av de aller fleste offentlige karrieresentrene i Norge som tilbyr karriereveiledning. Det brukes også av de fleste private karriereveiledere og firmaer som tilbyr karriereveiledning.

Finn ditt Karrieresenter som tilbyr gratis karriereveiledning med Karriereverktøy

Karriereverktøy har en unik posisjon blant karrieresentre og  Karriereveiledere i Norge som tilbyr karriereveiledning, se bare her:  Karrieresenter Vestfold, Karrieresenter Telemark, Karriere Østfold, Veiledningstjenesten i Akershus, Karriere Buskerud,  Karriere Agder, Karrieresenter Rogaland, Karrieresenter Møre og Romsdal, Karriere Vestland,  Karrieresenteret Trøndelag, Karriere Nordland, Karriere Finnmark. Karriere Midt-Troms, Karriere Troms. Alle disse karrieresentrene er offentlige, bruker Karriereverktøy og tilbyr gratis karriereveiledning til personer over 19 år. Her finner du linkene til karrieresentrene:

Karriere Agder: Her

Karriere Innlandet: Tilbyr dessverre ikke Karriereverktøy

Karriere Møre og Romsdal: Her

Karriere Oslo: Tilbyr dessverre ikke Karriereverktøy

Karrieresenteret Trøndelag: Her

Karriere Vestland: Her

Karriere Østfold: Her

Karriere Finnmark: Her

Karriere Troms: Her

Karriere Nordland: Her

Karrieresenter Rogaland: Her

Karrieresenter Vestfold: Her

Karrieresenter Telemark: Her

Veiledningstjenesten i Akershus: Her

Karriere Buskerud: Her

Få presentasjon av Karriereverktøy

Er du en karriereveileder som ennå ikke bruker Karriereverktøy? Eller bruker ditt Karrieresenter ennå ikke Karriereverktøy? Tegn deg et gratis prøveabonnement, eller ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for ditt Karrieresenter : arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Kun 8990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere du ønsker.

Karriereveiledning til yrker, jobber eller studieveiledning

Veisøkerne ved ditt karrieresenter bruker Karriereverktøy til å utforske interesser, utforske yrker og utdanninger og lære om de og ta et valg .Ved selv å jobbe seg frem til et karrierevalg, utvikles egen karrierekompetanse til å finne aktuelle yrker og utdanninger, lære om de og lande et Karrierevalg som er godt og realistisk. 

Tilpass karriereveiledningen til det den enkelte trenger

Med Karriereverktøy nivåtilpasser du verktøyet. Dersom du karriereveileder veisøkere med grunnskole/videregående, velger du det nivået. Om du karriereveileder på høyskole/universitetsnivået velger du det og innholdet i verktøyet endrer seg til riktig nivå. Du kan også velge om du skal «spørre» om interesser via bilder eller tekst og det har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke overfor alle veisøkere uansett språkferdigheter eller kunnskap om arbeidslivet. Dette er kongeveien til å oppdage nye muligheter innen utdanninger og yrker. I Karriereverktøy kan du gå rett fra bilder til videre utforskning via utdanning.no, youtube osv. I Karriereverktøy har du også et oppgave bibliotek hvor du skreddersyr oppgavene veisøkeren skal jobbe med til den enkelte veisøker og det enkelte yrke/utdanningen, utfra hvilken karrierelæring som er det riktige for den enkelte for å komme videre.

Gjøre et karrierevalg

Karriereverktøy inneholder en unik fremgangsmåte for å hjelpe veisøkere til å jobbe seg frem til et godt og begrunnet karrierevalg, det gjøres i Mitt Valg, som er en beslutningsmatrise med en unik liste med vurderingskriterier/verdier hvor du hjelper veisøkere med å definere hva som er viktig å gjøre en vurdering av for at valget skal blir godt. Et karrierevalg er en dypt personlig sak og den skreddersømmen får du til når du bruker Karriereverktøy med den enkelte uansett utdanningsnivå og bakgrunn.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanse  i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).