Karriereverktøy-skole - så mye mer enn en interessetest eller utdanningstest

Karriereverktøy  Se her -brukes til karriereveildning i svært mange ungdomsskoler i faget utdanningsvalg for valg av utdanningsprogram og i videregående skoler for valg av vg2 og vg3,  eller valg av studier. Fordi Karriereverktøy har en helt banebrytende bildebasert løsning med som engasjerer elevene og gjør det lett å bokstavelig talt se mulighetene i opplæringsløpene  i videregående skole gjennom å scrolle. 

Kun 8990,- pr. år for et abonnement – uansett hvor mange rådgivere dere er ved skolen og bruken er fri for alle skolens elever.

Presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din skole/organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Med Karriereverktøy oppdager elevene alle mulighetene i videregående skole

Elevene kan for første gang få opp øynene for de 205 vg3 mulighetene og fagbrevene som finnes i videregående skole og enkelt se opplæringsløpet dit. Løsningen har scrollbare bilder som visualiserer innholdet og opplæringsløpene på en mye mer effektiv og motiverende måte noe annet system i Norge. Ved å klikke på linken «skole» ser eleven enkelt hvilke skoler i kommunen/fylket som har den aktuelle vg1 eller vg2, ved å klikke på linken «lærebedrift» i vg3 så finner elevene enkelt lærebedriftene i eget område. Elevene kan også klikke på linken «yrke» så ser man enkelt hvilket yrke fagbrevet i den aktuelle vg3 fører til og kan utforske de

Med karriereverktøy finner også elevene svært lett frem til alt av studier på markedet, alt koblet til all tilgjengelig karriereinformasjon om de for effektiv utforsking og læring

Gi oppgaver til elevene for læring om utdanningsprogram og studier

Nå er det blitt enkelt å få elevene til å jobbe egen læring om utdanningprogram, studier og yrker på en engasjerende måte som gir reel læringseffekt. Som rådgiver legger du enkelt inn karrierelæringsoppgaver til alle elevene i en klasse, eller skreddersydd til enkeltelever og for den enkelte utdanning/yrket for utforsking og karrierelæring. Karriereverktøy inneholder også et oppgavebibliotek, med de mest effektive oppgavene som finnes for effektiv karrierelæring

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – i hele klasser, med enkeltelever eller en kombinasjon av disse. Rådgiver ser enkelt hvor godt den enkelte elev jobber med sin karrierelæring og ser kvaliteten på arbeidet. Dermed blir det enkelt å se hvilke elever som trenger 1 til 1 veiledning i tillegg til veiledning i klasse for å lande et reflektert og begrunnet karrierevalg.

Nå kan elevene gjøre et gjennomtenkt og begrunnet valg av utdanningsprogram og studier

Karriereverktøy inneholder en unik fremgangsmåte for å hjelpe elever til å jobbe seg frem til et godt og begrunnet valg av vgs eller studier, det gjøres med en beslutningsmatrise med en unik liste med vurderingskriterier/verdier hvor du hjelper elevene med å definere hva som er viktig å gjøre en vurdering av for at valget skal blir godt. Et karrierevalg er en dypt personlig sak og den skreddersømmen får du til når du bruker Karriereverktøy med den enkelte elev uansett utdanningsnivå og bakgrunn.

Skolene i Norge satser på karriereveiledning med Karriereverktøy som skoletest og utdanningstest

I flere kommuner har man satset på Karriereverktøy i faget utdanningsvalg ved alle ungdomskolene.  Flere fylker å satse på Karriereverktøy i karriereveiledning ved alle sine videregående skoler. Vestfold og Telemark bruker Karriereverktøy og nå  nylig gjorde Trøndelag det samme.

Karriereverktøy er den optimale løsningen for  karriereveiledning, både for ungdomskoler i faget utdanningsvalg og i videregående skoler. Ta kontakt for å få en presentasjon ,  hvis din kommune, ditt fylke eller din skole ønsker å gjøre Karriereveiledningen  digital for elevene.

Karriereverktøy – Skole +:  Du kan også utvide abonnementet med andre deler om du ønsker . Du kan bruke Karrierestyrker til å kartlegge hva den enkelte elev ønsker og trenger å jobbe med for å mestre skolegang eller en læreplass. Og du kan bruke arbeidsbok» til å utvikle mestring eller jobbe med andre temaer innenfor karriereveiledning. Si bare fra om du ønsker noen av disse delene inkludert i abonnementet. Det er kostnadsfritt, men du bør ha sertifiseringskurset i Karriereverktøy for å få full utbytte av de delene.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).