Karriereverktøy-skole - så mye mer enn en interessetest eller utdanningstest

Karriereverktøy  Se her -brukes av karriereveiledere ved ungdomskoler i faget utdanningsvalg og i videregående skoler til karriereveiledning enten det gjelder skolevalg eller studievalg. I mange fylker brukes det av alle de videregående skolene og på mange skoler har elevers fornøydhet og utbytte av karriereveiledningen gått i taket fordi Karriereverktøy er bildebasert, noe som gjør det lett å bokstavelig talt se nye utdanninger. Det inneholder oppgaver elevene kan arbeide med i sin utforsking og læring om utdanninger og yrker som gjør at elevene raskt kommer videre. Kjør Karriereveiledning effektivt i klasse, tilpasset tidsressursen du har og følg opp med individuell veiledning for de som trenger det. 

Kun 8990,- pr. år for et abonnement – uansett hvor mange rådgivere dere er ved skolen og bruken er fri for alle skolens elever.

Presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din skole/organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Skolene i Norge satser på karriereveiledning med Karriereverktøy som skoletest og utdanningstest

Det digitale karriereveiledningskiftet er her nå. I flere kommuner har man satset på Karriereverktøy i faget utdanningsvalg ved alle ungdomskolene i kommunen.  Flere fylker å satse på Karriereverktøy i karriereveiledning ved alle sine videregående skoler. Vestfold og Telemark bruker Karriereverktøy og nå  nylig gjorde Trøndelag det samme.

Karriereverktøy er den optimale løsningen for  karriereveiledning, både for ungdomskoler i faget utdanningsvalg og i videregående skoler. Ta kontakt for å få en presentasjon ,  hvis din kommune, ditt fylke eller din skole ønsker å gjøre Karriereveiledningen  digital for elevene.

Hvis du ønsker å høre om erfaringer med  Karriereveiledning med Karriereverktøy  for videregående skole kontakt gjerne Webjørn Lie ,  Rådgiver, Pedagogisk støtte og utvikling i Vestfold og Telemark: webjorn.lie@vtfk.no / eller Hans Petter Borgos hans.petter.borgos@hedmark.org /  ved Nord-Østerdal vgs.

Ungdom trenger bilder for å kunne utforske egne interesser

Med Karriereverktøy kan du utforske interesser og sette en interessekode ved hjelp av bilder. Det har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. For ungdom som naturlig nok ikke kan så mye fra før om ulike yrker og utdanninger  er det visuelle kongeveien til å oppdage egne interesser og nye muligheter innen utdanninger og yrker. I Karriereverktøy kan du via bilder oppdage yrker og utdanninger du kanskje ikke kjenner til fra før av og gå rett fra bilder til videre utforskning via direktelinger til utdanning.no, youtube,  ja alle kilder på nett som er relevante å bruke i lærings og utforskingsprosessen.

Svært enkelt for elever å finne frem til relevante utdanninger og utforske de

Karriereverktøy inneholder unike filtreringsløsninger for utdanninger både for vgs nivå og høyre utdanninger. Dette er den mest effektive og ikke minst mest spennende måten som undomskoleelever kan utforske egne interesser og retningene i vgs. Det er den mest effektive måten elever i videregående skole kan finne frem i den overveldende  jungelen av ulike utdanninger på høyskole og universitetsnivå – og alt er koblet til karriereinformasjon på youtube og andre kilder som gjør informasjonsinnhenting lett.

I tillegg ligger det inne et oppgavebibliotek, med oppgaver for utforsking av utdanningsprogram/programfag og studier som du veldig enkelt skreddersyr for en hel klasse eller for enkeltelever. Dette gjør at elevene kommer svært raskt videre i egen læring om utdanninger, slik at gode alternativ kan vokse frem.

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – i hele klasser, med enkeltelever eller en kombinasjon av disse. Rådgiver ser enkelt hvor godt den enkelte elev jobber med sitt karrierevalg og ser kvaliteten på arbeidet. Dermed blir det enkelt å se hvilke elever som trenger 1 til 1 veiledning i tillegg til veiledning i klasse for å lande et reflektert og begrunnet karrierevalg.

Elevene gjør et gjennomtenkt og begrunnet valg av retninger i vgs og studievalg

Karriereverktøy inneholder en unik fremgangsmåte for å hjelpe elever til å jobbe seg frem til et godt og begrunnet valg av vgs eller studier, det gjøres med en beslutningsmatrise med en unik liste med vurderingskriterier/verdier hvor du hjelper elevene med å definere hva som er viktig å gjøre en vurdering av for at valget skal blir godt. Et karrierevalg er en dypt personlig sak og den skreddersømmen får du til når du bruker Karriereverktøy med den enkelte elev uansett utdanningsnivå og bakgrunn.

Karriereverktøy – Skole +:  Du kan også utvide abonnementet med andre deler om du ønsker . Du kan bruke Karrierestyrker til å kartlegge hva den enkelte elev ønsker og trenger å jobbe med for å mestre skolegang eller en læreplass. Og du kan bruke arbeidsbok» til å utvikle mestring eller jobbe med andre temaer innenfor karriereveiledning. Si bare fra om du ønsker noen av disse delene inkludert i abonnementet. Det er kostnadsfritt, men du bør ha sertifiseringskurset i Karriereverktøy for å få full utbytte av de delene.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).