Karriereveiledning med Jobpics

Jobpics er et billledbasert verktøy for karriereveiledning som er Norges mest brukte i flerkulturell karriereveiledning og som også er mye brukt overfor og ungdom og andre. Ser her for mer info om Jobpics

På dette kurset i karriereveiledning vil du lære å veilede ved hjelp av bilder i Jobpics. Kurset egner seg særlig for deg som jobber med flyktninger, ungdom eller ande som har nytte av visuelle metoder i veiledningen. Kurset har særlig fokus på hvordan kjøre  karriereveiledning for mennesker som selv opplever at de har få muligheter.

 

Dette kurset settes bare opp bedriftsinternt på bestilling

Bestill bedriftsinternt kurs: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Innhold i kurset:


  • Om RIASEC systemet som en måte å forstå mulighetene i arbeidsmarkedet

  • Om RIASEC systemet som en måte å definere seg selv inn i det norske samfunnet

  • Oppbygging og innhold i Jobpics

  • Om veiledning ved bruk av bilder som en måte å utvide synet på egne muligheter

  • Utforsking av innhold og andre forhold i yrker
  • Gjøre realistiske valg ved hjelp av personlige vurderingskriterier

  • Praktisk veiledning med Jobpics