Karriereverktøy- Jobbdesign

Nå er det en kjempenyhet her, verdens første Karriereveiledningsverktøy for  VTA/VTO. Det er utviklet på bakgrunn av prosjektet «Karriereveiledning for alle»  Her , som konkluderte med behov for mer tilpassede karriereveiledningsverktøy for målgruppen. Vi har laget det for dere som driver med karriereveiledning innen jobbutvikling og jobbsnekring, som, VTA/VTO, Inkluderende Jobbdesign,  Helt med,  Customized employment (CE), Supported employment (SE), Individual placement and support (IPS), Jobbsjansen osv. Det vil si alle tilbud hvor mennesker ikke kan gå rett inn i ordinære jobber, men må starte med ulike former for tilpasninger av arbeidssituasjonen. Metoder som brukes i slike tiltak kan være: Jobbsnekring (Jobcarving) – Veisøker kan ikke utføre alle arbeidsoppgave som kreves i alle deler av en ordinær stiling, så vi plukker ut de arbeidsoppgavene en veisøker kan klare, fjerner de han ikke kan klare og «snekrer» en stilling rundt det. Jobbdesign (Jobdesign) -Skreddersy en jobb til veisøker ved å se hvilke arbeidsoppgaver andre arbeidstakere kan «avlastes» med for å gjøre de viktige delene av jobben best mulig i sin rolle, eller ved å se etter andre arbeidsoppgaver i bedriften som er viktige å få gjort og som ikke gjøres i dag. Karriereverktøy- Jobbdesign er utviklet for å gjennomføre Karriereveiledning, utforsking og læring i prosesser som baserer seg på slike metoder.

 

Kun 8990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere du ønsker.

Digital presentasjon av Karriereverktøy - Jobbdesign

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for ditt NAV kontor eller din bedrift: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Arbeidsområder istedenfor yrker

Karriereverktøy Jobbdesign  inneholder arbeidsområder istedenfor yrker, dvs alle interne og eksterne arbeidsarenaer som finnes i arbeidsinkluderingsfeltet i Norge og som er i bruk av Arbeidsinkluderingsbedrifter, Vekstbedrifter, NAV og andre. Det inneholder også alle de nye «jobbdesign»  stillingstitlene som har kommet i feltet. F.eks omsorgsassistent, trivselsvert, matvert osv. Karriereverktøy vil hele tiden være oppdatert med alle arbeidsområder som er aktuelle og alle de nye «jobbdesign titlene» som kommer i fremtiden.  Karriereverktøy Jobbdesign har nå 67 arbeidsområder – om dette skulle være begrensende skifter du lett over til nivået yrker – og da har dere 987 yrkestitler å boltre dere i for å skreddersy en stilling. Karriereverktøy jobbdesign har illustrende bilder som viser sekvenser i arbeidsoppgaver der hvor dette er relevant, feks i vedproduksjon eller bredde i arbeidsoppgaver der hvor det er mer relevant feks hotell.

Tilpasset karriereveiledning, kartlegging og læring

I Karriereverktøy- Jobbdesign tilpasser du karriereveiledningen til den enkeltes behov på en veldig konkret måte  ved  at du har tilgang til et oppgavebibliotek som inneholder de læringsoppgavene/refleksjonsoppgavene som man bruker i kartlegginger i de alle de beste metodene som for å få til gode karrierevalg og jobbløsninger for den gruppen. Eksempel på slik oppgaver kan være – liker du å jobbe med få eller mange, hva slags type ledelse trenger du – ja alle de temaer som er avgjørende viktige i en praktisk kartlegging for valg av arbeidsområde/arbeidsoppgaver i jobbsnekringen og få den til å fungere. Du skreddersyr innholdet i denne kartleggingen/karriereveiledningen i forhold til hva den enkelte trenger å legge vekt på. Her er det individuelle løsninger og skreddersøm som gjelder – Derfor kan du ikke ha et enkelt kartleggingskjema, fra en enkelt metode,  med de samme punktene for alle – det gir ikke tilstrekkelig skreddersøm.

Tilpasset Karriereinformasjon

Karriereverktøy har  tilpasset, lettforståelig karriereinformasjon for alle arbeidsområdene. Dette er det første verktøyet i verden som tilpasser karriereinformasjon til  den målgruppen, på deres egne premisser. Dette gjør det lett å få til en god og enkel karrierelæring om arbeidsområdet  slik at veisøker selv kan ta stilling til om det er interessant for seg. Det er også kobling til alle norske bedrifter innenfor abeidsområdet slik at det blir meget lett å finne aktuelle samarbeidsbedrifter for eksterne arbeidsarenaer.

 

Hindrer innelåsing i tiltak og gir nødvendig Karriereutvikling

Karriereverktøy – Jobbdesign sikrer nødvendig karriereutvikling og motvirker innelåsing i tiltak ved at hvert arbeidsområde har kobling til alle aktuelle yrker som er relatert til arbeidsområdet om veisøker får den nødvendige utviklingen av mestring til å kynne fylle ordinære stillinger innen arbeidsområdet. Det inneholder også kobling til hvilke fagbrev som kan utledes fra arbeidsområdene med koblinger til opplæringsløpene og hvilke skoler i nærheten man kan inngå samarbeid med for å formalisere kunnskapen.  

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).