Karriereverktøy- Jobbdesign

Nå er det en kjempenyhet her, verdens første Karriereveiledningsverktøy for Jobbsnekring. Vi har laget det for dere som driver med jobbutvikling og jobbsnekring, som IPS, SE, Helt med, Jobbsjansen, VTA, Inkluderende Jobbdesign osv. Det vil si alle tilbud hvor mennesker ikke kan gå rett inn i ordinære jobber, men må starte med ulke former for tilpasninger av arbeidssituasjonen. Metoder som brukes i slike tiltak kan være: Jobbsnekring (Jobcarving) – Veisøker kan ikke utføre alle arbeidsoppgave som kreves i alle deler av en ordinær stiling, så vi plukker ut de arbeidsoppgavene en veisøker kan klare, fjerner de han ikke kan klare og «snekrer» en stilling rundt det. Jobbdesign (Jobdesign) -Skreddersy en jobb til veisøker ved å se hvilke arbeidsoppgaver andre arbeidstakere kan «avlastes» med for å gjøre de viktige delene av jobben best mulig i sin rolle, eller ved å se etter andre arbeidsoppgaver i bedriften som er viktige å få gjort og som ikke gjøres i dag. Karriereverktøy er designet for å gjennomføre Karriereveiledning og kartlegging i prosesser som baserer seg på slike metoder

 

Kun 8990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere du ønsker.

Digital presentasjon av Karriereverktøy - Jobbdesign

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for ditt NAV kontor eller din bedrift: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Arbeidsområder istedenfor yrker

Karriereverktøy Jobbdesign  inneholder arbeidsområder istedenfor yrker, dvs alle interne og eksterne arenaer som finnes i arbeidsinkluderingsfeltet i Norge og som er i bruk av Arbeidsinkluderingsbedrifter, Vekstbedrifter, NAV og andre. Det inneholder også  de «jobbdesignede»  stillingstitlene som begynner å utkrystallisere seg i feltet. F.eks omsorgsassistent. Karriereverktøy vil hele tiden være oppdatert med alle arbeidsområder som er aktuelle og i bruk.  Karriereverktøy Jobbdesign har nå 64 arbeidsområder – om dette skulle være begrensende skifter du lett over til nivået yrker – og da har dere 987 yrkestitler å boltre dere i for å skreddersy en stilling. Karriereverktøy jobbdesign har illustrende bilder som viser sekvenser i arbeidsoppgaver der hvor dette er relevant, feks i vedproduksjon eller bredde i arbeidsoppgaver der hvor det er mer relevant feks hotell.

Tilpasset karriereveiledning og kartlegging

I Karriereverktøy- Jobbdesign tilpasser du karriereveiledningen til den enkeltes behov på en veldig konkret måte  ved  at du har tilgang til et oppgavebibliotek som inneholder de læringsoppgavene/refleksjonsoppgavene som man bruker i kartlegginger i de alle de beste metodene som for å få til gode karrierevalg og jobbløsninger for den gruppen. Eksempel på slik oppgaver kan være – liker du å jobbe med få eller mange, hva slags type ledelse trenger du – ja alle de temaer som er viktige i en praktisk kartlegging for valg av arbeidsområde/arbeidsoppgaver i jobbsnekringen. Du skreddersyr innholdet i denne kartleggingen/karriereveiledningen i forhold til hva den enkelte trenger å legge vekt på. Her er det individuelle løsninger og skreddersøm som gjelder – Derfor kan du ikke ha et enkelt kartleggingskjema for dette med de samme punktene for alle – det gir ikke tilstrekkelig skreddersøm.

Tilpasset Karriereinformasjon

Det kommer også tilpasset, lettforståelig karriereinformasjon for alle arbeidsområdene. Dette er det første verktøyet i verden som tilpasser karriereinformasjon til  den målgruppen, på deres egne premisser.

 

Hindrer innelåsing i tiltak og gir nødvendig Karriereutvikling

Karriereverktøy – Jobbdesign sikrer nødvendig karriereutvikling og motvirker innelåsing i tiltak ved at du kan gå over til yrker (985 yrker)om veisøker utvikler seg til å fylle ordinære stillinger eller om utvalget av arbeidsområder (62 arbeidsområder) er for begrenset. Du kan også gå over til utdanninger og opplæringsløpene i vgs og utviklingen i mestringen i jobben viser at kompetansen kan utvikles og formaliseres i form av fagbrev eller annet.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).