Jobbfastholdelse - Kurs i Employability skills for jobbmestring

Norges mest populære kurs i Karriereveiledning finner du: Her

På kursene i Jobbfastholdelse /employability skills for jobbmestring lærer du veiledningsmetodikk til bruk i ulike tiltak i NAV regi som IPS, SE, oppfølging og VTA.  På det første kurset lærer du å kartlegge Employability skills og lage utviklingsmål på de karrierekompetansene som trengs å utvikles eller tilrettelegges – for å oppnå jobbfastholdelse. På det andre kurset lærer du praktiske metoder for å utvikle strategier og mestringsmåter for jobbfastholdelse for veisøker. Du lærer også hva effektiv tilrettelegging i jobb kan være, om utvikling ikke nytter. Ofte vil metodikk for jobbfastholdelse dreie seg om en kombinasjon av utvikling av mestringsstrategier og tilrettelegging. Kursene kan også tas enkeltvis.

Kurs 1: Lage utviklingsmål for jobbfastholdelse- Kartlegging av Employability skills

Jobbfastholdelse er det nye fokuset i NAV. Det har sammenheng med stor økning i antall unge uføretrygdede over tid. Men for å utvikle jobbfastholdelse må man vite hva som avgjør
jobbfastholdelse og det må være felles forståelse og enighet om konkrete mål mellom veileder og deltaker. Manglende jobbfastholdelse henger sammen med manglende mestring. Et startpunkt for å utvikle jobbfastholdelse er derfor karrierelæring med deltaker om hvilke karrierekompetanser (Employability skills) en arbeidsgiver vurderer en arbeidstaker på – og som avgjør jobbfastholdelse. Startpunktet er en kartlegging av karrierestyrker- få tak i de employability skills veisøker er god på for å utvikle mestringstro og motivasjon videre. Men det holder det ikke bare med styrkeperspektivet for å oppnå jobbfastholdelse. Det må utvikling til. Neste skritt i veiledningsarbeidet med jobbfastholdelse er å kartlegge den kritiske karrierekompetansen- som er de employability skills den enkelte veisøker trenger å utvikle for jobbfastholdelse – for at en praksisplass skal gå over i å bli en jobb eller at veisøker ikke blir sykemeldt eller blir umotivert. På kurset lærer du å bruke Karrierestyrker – til å kartlegge detaljert hva den enkelte trenger å utvikle seg på for å mestre en jobb og lage konkrete utviklingsmål for jobbfastholdelse. Les mer om Karrierestyrker her. På samme måte som en trener og utøver lager utviklingsmål for trening. Eller en lærer og elev lager konkrete utviklingsmål for læring av fag. I dette kurset er fokuset særlig på Employability skills områdene som inneholder: Jobbferdigheter og Sosiale ferdigheter

Kurset er digitalt og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen. Kurset er frittstående, men anbefales tatt i kombinasjon med kurset : Kurs 2 : Metoder for å utvikle Jobbfastholdelse (employability skills)

Bestill bedriftsinternt kurs:  Her   Kurset er digitalt og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen.   

Kursinnhold: 

  • Hvilke Employability skills avgjør jobbfastholdelse
  • Sosiale ferdigheter: (softskills) relevant for jobbfastholdelse: – komme ut av det med folk, forstå normene og forventningene på arbeidsplassen, relasjoner, samarbeid, konflikthåndtering osv.
  • Jobbferdigheter som avgjør jobbfastholdelse: De ferdighetene som er nødvendige for å kunne klare å utføre selve jobben godt nok. Selvorganisering, beslutningstaking og problemløsing
  • Sykenærværsferdigheter som avgjør jobbfastholdelse: på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
  • Styrkeintervjuing: Kunne intervjue veisøker og beskrive veisøkers karrierestyrker detaljert og konkret ved bruk av AI metodikk (Appreciative Inquiry)
  • Lage utviklingsmål: Intervjue veisøker på problemer og utfordringer knyttet til jobbfastholdelse og kunne reformulere disse presist til motiverende utviklingsmål med metodikk fra positiv psykologi

Kurs 2: Metoder for å utvikle Jobbfastholdelse (Employability skills)

Jobbfastholdelse har blitt et nøkkelbegrep i NAVs strategier for arbeidsinkludering og de betegner det som et paradigmeskifte i tilnærmingen til et inkluderende arbeidsliv. Økt jobbfastholdelse og en stabil tilknytning til arbeidslivet nå prioritert over å få folk raskt ut i arbeid. Dette har blant annet sammenheng med stor økning av unge uføre over tid. Det er ulike grunner til forskjell i jobbfastholdelse hos unge uføre – sosial arv, prematur fødsel, kulturell bakgrunn, psykiske plager bla, men fellesnevneren er etterslep av læring av de employability skills som arbeidsgiver vurderer er nødvendig for å kunne stå i jobb. På dette kurset lærer du de mest effektive metodene for å utvikle jobbfastholdelse av et arbeidsforhold for mennesker som av ulike grunner sliter med å mestre jobb. Mange av metodene er hentet fra feltet naturlig læring, det vil si hvilke metoder mennesker som er selvlærende og som mestrer jobb bruker i sin utvikling av mestringsstrategier. De naturlige mestringsstrategiene for jobbfastholdelse er enkle å lære og enkle å ta i bruk for den som trenger å utvikle jobbfastholdelse. Dersom utvikling av mestringsstrategier ikke er tilstrekkelig for å føre til jobbfastholdelse, kombinerer man med tilrettelegging av arbeidssituasjonen.
Kursinnhold:

 

Kurset passer for alle veiledere i tiltak som følger opp deltakere med fokus på mestring av en jobbrolle i ordinært arbeidsliv, men også i VTA.

Kurset er digitalt, 1 dag og er ikke avhengig at man bruker Karriereverktøy. Kurset er frittstående, men anbefales tatt i kombinasjon med kurset: Kurs 1: Lage utviklingsmål for
jobbfastholdelse – kartlegging av karrierekompetanse

 

Bestill bedriftsinternt kurs:  Her   

Kursinnhold:

  • Karrierekompetanse for jobbfastholdelse - jobbe med kunnskaper, holdninger eller mestringsstrategier?
  • Utvikling av mestring - eller tilrettelegge for å oppnå jobbfastholdelse?
  • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på endring av holdninger
  • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på å utvikle mestringsstrategier i jobb

Karrierestyrker utviklet av Arne Svendsrud på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværs- og arbeidsmiljøforskning. Det spesielle med Karrierestyrker er at det er designet for mangfold og inkludering ved å beskrive hvilke minimums employability skills som avgjør utenforskap – om du kommer på innsiden av det norske arbeidsmarkedet eller ikke. Les mer om Karrierestyrker Her

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).