Jobbfastholdelse - Kurs i karrierekompetanse for jobbmestring

Norges mest populære kurs i Karriereveiledning finner du: Her

På kursene i Jobbfastholdelse lærer du veiledningsmetodikk til bruk i ulike tiltak i NAV regi som IPS, SE, oppfølging og VTA.  På det første kurset lærer du å kartlegge karrierekompetanse og lage utviklingsmål på de karrierekompetansene som trengs å utvikles eller tilrettelegges – for å oppnå jobbfastholdelse. På det andre kurset lærer du praktiske metoder for å utvikle strategier og mestringsmåter for jobbfastholdelse for veisøker. Du lærer også hva effektiv tilrettelegging i jobb kan være, om utvikling ikke nytter. Ofte vil metodikk for jobbfastholdelse dreie seg om en kombinasjon av utvikling av mestringsstrategier og tilrettelegging. Kursene kan også tas enkeltvis.

Kurs 1: Kartlegging av karrierekompetanse og lage utviklingsmål for jobbfastholdelse

Mange har utfordringer med jobbfastholdelse på grunn av manglende mestring i jobben og blir demotivert for jobben eller sykemeldt. Det kan også være at ledere eller kollegaer ikke synes veisøker mestrer jobben godt nok til å fungere i den og at arbeidsforholdet ikke forlenges. Et startpunkt er da kartlegging av karrierestyrker, få tak i det veisøker er god på og passe på at karrierevalget er i tråd med dette. Men ofte holder det ikke bare med styrkeperspektivet for å oppnå jobbfastholdelse. Det må utvikling til.

Første skritt i veiledningsarbeidet er da å kartlegge den kritiske karrierekompetansen- som er de karrierekompetansene den enkelte veisøker trenger å utvikle for jobbfastholdelse – for at en praksisplass skal gå over i å bli en jobb eller at veisøker ikke blir sykemeldt eller blir umotivert. På kurset lærer du å bruke Karrierestyrker –  til å kartlegge detaljert hva den enkelte trenger å utvikle seg på for å mestre en jobb og lage konkrete utviklingsmål for jobbfastholdelse. Les mer om Karrierestyrker Her . På samme måte som en trener og utøver lager utviklingmål for trening. Eller en lærer og elev lager konkrete utviklingsmål for læring av fag.  I dette kurset er fokuset særlig på kompetanseområdet  Jobbmestring som inneholder: basisferdigheter i en jobbrolle, myke ferdigheter og jobbferdigheter. 

Bestill bedriftsinternt kurs:  Her   Kurset er digitalt og du arbeider i Karriereverktøy på kursdagen.   

Kursinnhold: 

 • Karrierekompetanse for jobbfastholdelse - jobbe med kunnskaper, holdninger eller mestringsstrategier?
 • Utvikling av mestring - eller tilrettelegge for å oppnå jobbfastholdelse?
 • Myke ferdigheter: (softskills) relevant for jobbfastholdelse: – komme ut av det med folk, forstå normene og forventningene på arbeidsplassen, relasjoner, samarbeid, konflikthåndtering osv.
 • Jobbferdigheter som avgjør jobbfastholdelse: De ferdighetene som er nødvendige for å kunne klare å utføre selve jobben. Selvorganisering, beslutningstaking og problemløsing
 • Sykenærværsferdigheter som avgjør jobbfastholdelse: Utvikle mestringsstrategier på den delen av sykefraværet som er jobbrelatert, for eksempel kunne takle krysspress i jobbroller, rolleuklarhet, sette grenser for arbeidsbelastninger osv.
 • Bruke Karrierestyrker til kartlegge de karrierekompetansene en person har som styrker
 • Bruke Karrierestyrker til å lage utviklingsmål- på de karrierekompetansene en veisøker trenger å utvikle seg på for å oppnå jobbfastholdelse
 • Bruke Karrierestyrker til å beskrive hvilke tilrettelegginger i en arbeidssituasjon en veisøker trenger for å oppnå jobbfastholdelse

Kurs 2: Metoder for å utvikle Jobbfastholdelse

På dette kurset lærer du de mest effektive metodene for  å utvikle jobbfastholdelse av et arbeidsforhold. Mange av metodene er hentet fra feltet naturlig læring, det vil si hvilke metoder mennesker som mestrer jobb bruker i sin utvikling av mestringsstrategier. De naturlige mestringsstrategiene for jobbfastholdelse er enkle å lære og enkle å ta i bruk for den som trenger å utvikle jobbfastholdelse. Dersom utvikling av mestringsstrategier ikke fører til jobbfastholdelse, kan man gjøre tilrettelegging av arbeidssituasjonen.

Kurset er digitalt og går over to halve dager, slik at det blir enkelt å tilpasse det til en travel hverdag. Dette kurset er ikke avhengig av at man bruker Karriereverktøy.

Bestill bedriftsinternt kurs:  Her   

Kursinnhold:

 • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på endring av holdninger
 • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på å utvikle mestringsstrategier i jobb
 • Metoder for å utvikle jobbfastholdelse med vekt på tilrettelegging i jobb ved psykiske plager, ulike livsproblemer og begrensinger

Karrierestyrker utviklet av Arne Svendsrud på bakgrunn av internasjonale karriereferdighetsrammeverk, employability-skills rammeverk, sykefraværs- og arbeidsmiljøforskning. Det er dermed den mest helhetlige og integrerte tilnærming til å beskrive karrierekompetanser, beskrive individuelle styrker og  identifisere hvilke temaer man trenger å jobbe med for å mestre jobb og karriere og utvikle jobbfastholdelse. Les mer om Karrierestyrker Her

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).