Karriereverktøy- Karriereveiledning i NAV og arbeidsinkludering

Karriereverktøy-arbeidsinkludering brukes til karriereveiledning i NAV og arbeidsinkludering,  tiltaksleverandører til NAV og jobbspesialister i IPS prosjekter i hele Norge.  Du kan bruke det til å karriereveilede både til  yrker, jobber og utdanningsvalg.  Det brukes også til å kartlegge karrierestyrker  og utvikle karrierekompetanse for mestring av jobb. 

 

Kun 8990,-  pr år for et abonnement med 1-5 veiledere og fri bruk overfor så mange veisøkere du ønsker.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for ditt NAV kontor eller din bedrift: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy: Vil du lese mer detaljert om innholdet i Karriereverktøy klikk : Her

Karriereveiledning i NAV og i arbeidsinkluderingsbransjen

Svært mange NAV kontorer bruker Karriereverktøy til Karriereveiledning til jobb, særlig i tiltaket utvidet oppfølging og det brukes i utstrakt grad i IPS prosjekter og andre prosjekter i NAV regi som har fokus på jobb. Det brukes også av de fleste NAV Arbeidsrådgivning i landet. Ca 90 av 110 arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge bruker Karriereverktøy i sitt arbeid. Det sier det meste om den sterke posisjonen Karriereverktøy har fått i bransjen.  De fleste  tiltaksleverandører til NAV som vinner anbudene bruker Karriereverktøy. Dersom du får tilbud fra NAV om Karriereveiledning er det svært trolig at du vil få tilgang til å bruke Karriereverktøy

,

Effektiv Karriereveiledning

Tiden er knapp i NAV og arbeidsinkluderingsbedrifter, derfor er Karriereverktøy laget på en måte som gjør at du kommer frem til løsninger på kort tid.  Ved å bruke Karriereverktøy får du et kvalitetsikret karrierevalg med en effektiv tidsbruk. Karriereverktøy har løsninger som gjøre at man effektivt finner frem til realistiske muligheter for den enkelte veisøker uansett bakgrunn.   Karriereverktøy  kan brukes 1-1 eller i gruppe. Ved å bruke verktøyet vil veisøkerne finne muligheter for seg selv og ta et godt og realistisk karrierevalg. Du får også ut en profesjonell rapport som dokumenterer innholdet og kvaliteten i prosessen som har vært gjennnomført.

Utforske interesser og yrker ved hjelp av bilder og gi utforskingsoppgaver

I Karriereverktøy kan du spørre om interesser via bilder. Det har også bilder i listen over alle yrker og utdanninger på samme måte som Netflix , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. For veisøkere og veiledere blir det svært enkelt å oppdage nye muligheter ved å se på bilder. Mange veisøkere sliter med å se muligheter grunnet helsebegrensninger og andre utfordringer. Med en liste med bilder på 962 yrker- også med alt av yrker som ikke krever utdanninger og «tung» bakgrunn, koblet til ledige stillinger er ikke det lenger noen stor utfordring.   I Karriereverktøy kan du gå rett fra bilder til videre utforskning og læring via utdanning.no, youtube osv. Du som veileder legger også inn utforskingsoppgaver til det enkelte yrke, du lager de selv eller velger de fra et oppgavebibliotek som ligger inne.  Disse løsningene gjør at du lettere kommer frem til et realistisk alternativ og får til læring om det sammen med veisøker slik at en interesse kan vokse frem.

Karriereverktøy inneholder også en systematisk måte å gjennomføre selve valget på.

Kartlegg employability skills for jobbfastholdelse- og lag utviklingsmål

Karriereverktøy er helt unikt når det gjelder effektiv oppfølging av veisøkere i jobb. Du kartlegger enkelt karrierekompetanse – employability skills , enten det gjelder myke ferdigheter (softskills) eller jobbferdigheter (det å klare selve jobben)  og finner ut hva den enkelte trenger og ønsker å utvikle for å mestre/fungere i en jobb og lager utviklingsmål for det sammen med veisøker.  Du kan også lage spesialtilpassede digitale arbeidsbøker med strategier for jobbfastholdelse som veisøker har på mobilen sin på jobb. 

Karriereverktøy – Arbeidsinkludering +:  Karriereverktøy- Arbeidsinkludering finnes i to versjoner, en basisversjon som er tilpasset alle som driver med veiledning til jobb/Karriereveiledning i NAV regi og en versjon som også er tilpasset dere som driver med å utvikle jobbmestring. Vi blir enige om hvilken versjon som passer best for dere.

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).