Karriereveiledning på personlighet etter femfaktormodellen og mestringserfaringer med Structured Career Interview (SCI) (2 dager)

På dette kurset i karriereveiledning sertifiseres du i Structured Career Interview (SCI). På kurset lærer du å karriereveilede i dybden på en systematisk måte på personlighet etter den anerkjente femfaktormodellen i tilegg til intervjuing på mesttringserfaringer. God selvinnsikt i egne personlige egenskaper og mestringserfaringer er avgjørende for å gjøre gode og realistiske karrierevalg. I kurset får du grundig opplæring i moderne teoretisk grunnlagsforståelse innenfor karriereveiledning, noe som er gull verdt for mennesker som trenger å se egne ressurser for å kunne se for seg selv i en jobbrolle igjen.

Vi går helt i dybden på konstruktivistiske veiledningsteknikker for å utforske og sette ord på egne mestringserfaringer, personlige egenskaper og verdier. Det sterke fokuset på praktisk veiledning gir også et flott grunnlag for å kunne få maks utbytte av veiledningspotensialet i de andre verktøyene vi holder kurs i.

Les mer om Structured Career Interview.

Ta kontakt for bestilling av bedriftsinternt kurs: Her.

Innhold i kurset:

  • Moderne konstruktivistisk karriereveiledning – I en verden i endring må vi endre syn på oss selv i takt med endringer i arbeidsmarked – det fleksible jobbselvet som mål i karriereveiledning
  • Jobbselvet langs en tidslinje – karrierenarrativen -Teorier om personlighet og verdier som metaforer for å opp en selvforståelse og et språk på selvet – om å bygge selvbilde og positive selvdefinisjoner
  • Konstruktivistisk tilnærming til personlighet, mestring og verdier
  • Intervjuet som konstruktivistisk karriereveiledningsmetodikk: om å språkskape virkelighet. Nesten all veiledningsmetodikk med god effekt preges av strukturerte fremgangsmåte og bruker intervjuet som metodikk. Inspirert av moderne konstruktivistiske veiledningsmetoder som Løft, Motiverende Intervju, Anerkjennende intervju og kognitiv terapi. Her lærer du å bruke en spesiell variant av intervjuet som sentral metodikk på sentrale områder i karriereveiledning som personlighet, mestringserfaringer og verdier
  • Mestringserfaringer: Teoretisk bakgrunn, seleksjonsforskning og Sosial Cognitive Career Theory (SCCT). Du vil lære en systematisk måte å intervjue veisøkere på tidligere mestringserfaringer i skolegang og jobb, for å utvide og definere det fleksible jobbselvet. Du vil også få temaer som blir sentrale å ta hensyn til for å gjøre gode valg og oppnå mestring av en arbeidssituasjon
  • Personlige egenskaper – Femfaktormodellen, teoretisk bakgrunn, tenkning rundt personlighet i karriere og ressursfokus i veiledning på personlige egenskaper. Du vil lære en systematisk måte å intervjue veisøker om personlige egenskaper. I likhet med punktet over er også denne metoden nyttig for å ta riktige karrierevalg og oppleve jobbmestring
  • Verdier – Teoretisk bakgrunn, tenkning rundt verdier i karriereveiledning ,Scheins verdimodell
  • Du vil lære en systematisk måte å intervjue på verdier og egenskaper for å utvide og definere det fleksible jobbselvet og få ut temaer som blir sentralt å ta hensyn til for å gjøre gode valg og få til mestring av en arbeidssituasjon

Karriereverktøy er Norges mest brukte verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging av karrierestyrker og  utvikling av karrierekompetanser for mestring i skoler, NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter, karrieresentre og  flyktningtjenester. Karriereverktøy er et markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en karriereveiledning test.  NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).