Bok om karriereveiledning

Boken Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv  Her  er en bok som tar for seg store og sentrale teorier i karriereveiledning – med konstruktivistisk vinkling. Den har teorikapitler og praksiskapitler og er et ypperlig grunnlag for å forstå teoriene bak verktøy som Karriereverktøy,  men er like aktuell uansett hvilke verktøy du bruker som som støtte i din karriereveiledningspraksis. Den brukes mye som pensumbok på studier i Karriereveiledning. Den har kapitler om karrierekompetanse, konstruktivistisk karriereveiledning, interesser: RIASEC systemet, Personlighet: Big five, Karriereverdier, mestringserfaringer, i tillegg har den praksiskapitler som tar for seg intervjuet som en konstruktivistisk måte å veilede på de store og sentrale temaene som er omhandlet i teorikapitlene.