Bok om karriereveiledning

Se boken: Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv Har du kjøpt boken i karriereveiledning som jeg har skrevet? Den kan kjøpes direkte fra universitetsforlaget (link over) og andre nettbokhandler. Du finner den også i de store fagbokhandlene som Norli osv.

– Jeg håper den vil være til nytte både for studenter på karriereveiledningsstudier i Norge og praktikere innen karriereveiledning.

– Det er en bok som tar for seg store og sentrale teorier i karriereveiledning – i en konstruktivistisk vinkling. Den har teorikapitler og praksiskapitler og er et ypperlig grunnlag for å forstå teoriene bak verktøy som Karriereverktøy, Jobpics og SCI. Den kan også bidra til en mer praktisk og effektiv bruk av verktøyene, men er like aktuell uansett hvilke verktøy du bruker som som støtte i din karriereveiledningspraksis.