Kundeuttalelser om WIE:

WIE gjør yrkesinteresser konkret. WIE er et prosessverktøy som vi benytter gjennom flere veiledningssesjoner. WIE gir mulighet til å utforske yrker våre brukere har mindre kjennskap til. WIE gir brukere en bred tilnærming til interessefeltet. Den visuelle fremstillingen oppleves av våre brukere som virkningsfull! 

Karriereveileder Øyvind Flatland, Hallingdal Karrieresenter