Kundeuttalelser om Karriereverktøy:

“Karriereverktøy gjør yrkesinteresser konkret. Karriereverktøy er et prosessverktøy som vi benytter gjennom flere veiledningssesjoner. Det gir mulighet til å utforske yrker våre brukere har mindre kjennskap til. Karriereverktøy gir brukere en bred tilnærming til interessefeltet. Den visuelle fremstillingen oppleves av våre brukere som virkningsfull! 

Karriereveileder Øyvind Flatland, Hallingdal Karrieresenter