Karriereverktøy - Skole og studiemestring (1 dag)

Nå vet vi hvilke karrierekompetanser som må utvikles for å mestre skolegang og studier. Kurset er laget for deg som arbeider med elevers og studenters mestring av skoleoppgaver eller studierollen. Som for eksempel lærere, skolerådgivere, veiledere i OT og PPT. På dette kurset lærer du deg å bruke Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter  til å kartlegge hva den enkelte elev/student trenger å arbeide med for å mestre skolegang eller studier. Den første avgjørende kompetansen er Lærende tankesett (Growth mindset), den neste er Læringsutholdenhet, og 20 andre som også er like viktige. 

I norsk skole er det i dag en tendens til å se utfordringer med skolemestring hos eleven ved å fokusere på ulike former for problemer hun/han har. Arbeidet med å avdekke elevers utfordringer er i seg selv viktig, men fører ikke nødvendigvis til at eleven mestrer skolen bedre. 

Grunnen til dette er at ulike problemer gir et læringsetterslep på de nødvendige kompetansene for å mestre en studierolle. Det er også nærmest en 1-1 sammenheng mellom sosial bakgrunn og karrierekompetansen som trengs i skolegang og studier. Det er derfor avgjørende å jobbe med disse kompetansene om eleven ønsker økt skolemestring og sosial utjevning.

Kurset gir opplæring i Kompetanse 8 i  Karriereverktøy – Norske Karriereferdigheter

Skole og studiemestring avgjøres av 22 faktorer delt opp i 332 spørsmål. Du lærer å kartlegge hva den enkelte elev/student trenger å jobbe med for å unngå frafall, gå fra stryk til ståkarakter eller fra 5 til 6.

Jeg har tatt all vesentlig internasjonal empirisk forskning på skolemestring og gruppert de i 22 underpunkter og 332 spørsmål. Denne forskningen underbygger hva skoler som oppnår elever med gode resultater gjør og hva elever som mestrer skolen gjør. Disse spørsmålene kan du bruke til å skreddersy den enkelte elev sine behov og ønsker for å oppnå økt skole- og studiemestring. Listen fungerer også som en læringsressurs for skoler, fylker osv i forhold til forbedring av innhold i skoletilbud dersom målet er økt skolemestring og mindre frafall.

Varighet 1 dag

Les mer om  Karriereverktøy – Norske Karriereferdigheter her: Karriereverktøy

Kurset holdes lokalt på bestilling, kontakt: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Innhold i kurset:

  • Om Karrierekompetanse
  • Om Karrierekompetanse for mestring av skolegang og studier
  • Om hvordan sosial arv og psykiske lidelser påvirker karrierekompetansen
  • Gjennomgang av de ulike karrierekompetansene som avgjør skole og studiemestring
  • Kartlegge kritisk karrierekompetanse – Dvs det den enkelte elev/student trenger å arbeide med for å mestre egen skolegang og studier