Karriereverktøy- Skole og studiemestring – karrierekompetanse

Home/Karriereverktøy- Skole og studiemestring – karrierekompetanse
Karriereverktøy- Skole og studiemestring – karrierekompetanse 2018-11-04T14:28:30+00:00

Karriereverktøy – Skole og studiemestring – kartlegging av karrierekompetanse (1 dag)

 

Nå vet vi hva som gir skole og studiemestring.  Kurset er laget for deg som arbeider med elevers og studenters mestring av en skole eller studierolle. Som lærere, skolerådgivere, veiledere i OT og PPT.  På dette kurset lærer du deg å bruke Karriereverktøy – Norske karriereferdigheter  til å kartlegge hva den enkelte elev/student trenger å arbeide med for å mestre skolegang eller studier. Den første kompetansen som er avgjørende er Lærende tankesett (Growth mindset), , den neste er Læringsutholdenhet, men det er 20 andre som også er like viktige.  I norsk skole er det i dag  en tendens til å psykiatrisere eller psykologisere rundt utfordringer med skolemestring, i form av å fokusere på ulike former for problemer som skoleelever og studenter har. Det er viktig nok. Men fører ikke i seg selv til skolemestring. Fordi ulike problemer gir et læringsetterslep på de kompetansene som er nødvendig for å mestre en studierolle.  Det også nesten en 1-1 sammenheng mellom sosial bakgrunn og den karrierekompetansen som er nødvendig for å mestre skolegang og studier. Det er derfor avgjørende å jobbe med disse kompetansene om man ønsker økt skolemestring og sosial utjevning.

Her lærer du deg å systematisk kartlegge hvilken karrierekompetanse den enkelte elev/student trenger å utvikle for å mestre skole eller studier bedre. Dvs, går fra stryk til ståkarakter eller fra god til strålende karakter.

Kurset gir opplæring i Kompetanse 8 i  Karriereverktøy – Norske Karriereferdigheter

Skole og studiemestring avgjøres av 22 faktorer delt opp i 332 spørsmål. Du lærer deg å kartlegge hva den enkelte elev/student trenger å jobbe med for å unngå frafall, gå fra stryk til ståkarakter eller fra 5 til 6.

Jeg har tatt all vesentlig internasjonal empirisk forskning på skolemestring – dvs hva skoler som får til gode resultater med elever gjør og hva elever og studenter som mestrer skole og studier gjør og gruppert de i 22 underpunkter og 332 Spørsmål som du bruker til å skreddersy hva den enkelte elev/student trenger og ønsker og jobbe med for å øke skole og studiemestring. Listen fungerer også som en læringsressurs for skoler, fylker osv i fht. forbedring av innhold i skoletilbud dersom målet er økt skolemestring og mindre frafall.

Varighet 1 dag

Les mer om  Karriereverktøy – Norske Karriereferdigheter her: Karriereverktøy

Kurset holdes lokalt på bestilling, kontakt: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

 


Innhold i kurset:

  • Om Karrierekompetanse
  • Om Karrierekompetanse for mestring av skolegang og studier
  • Om hvordan sosial arv og psykiske lidelser påvirker karrierekompetansen
  • Gjennomgang av de ulike karrierekompetansene som avgjør skole og studiemestring
  • Kartlegge kritisk karrierekompetanse – Dvs det den enkelte elev/student trenger å arbeide med for å mestre egen skolegang og studier