Om bedriften

Kontaktperson (abonnementsansvarlig)

Hvilket selskap gjelder bestillingen for?
Du kan også melde inn flere veiledere senere

Prisen for et abonnement :
Small: kun 7990,- + mva pr år. Prisen inkluderer opptil 19 veiledere og/eller 2000 veisøkere pr. år.
Medium: 20-39 veiledere og/eller 4000 veisøkere pr. år, 14990,-
Large: 40-59 veiledere og/eller 4000 veisøkere pr. år, 20990,- osv.
Xlarge: – 60-79 veiledere, 80-99 veiledere osv. – følger samme prinsipp med samme prisstige oppover

Det er ingen kostnader knyttet til bruk. Et fritt antall veisøkere kan bruke Karriereverktøy så lenge veileder ønsker opptil grensen for antall veisøkere for abonnementstypen. Abonnementet løper til det sies opp. Det er som hovedregel 1 abonnement pr geografiske enhet. dvs. 1 pr. skole, NAV kontor osv..

Om du har en annen type organisasjon, feks et konsern som vil bruke det innen medarbeiderutvikling, eller et universitet med svært mange studenter ta kontakt for pristilbud

Abonnementsvilkår