Litteratur

bogogaeble.

Vi overvurderer folk vi hjelper ut i arbeid – om behovet for utvikling av av karrierekompetanse for mestring av Jobb i NAV regi. Intervju med Arne Svendsrud,  Velferd 10/5-2019

God bok i Karriereveiledning: Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv av Arne Svendsrud
(Svendsrud, A. 2015)

Opplæring i valgstrategier som virkemiddel mot feilvalg, Rådgivernytt 1/2014
(Svendsrud, A. 2014)


Karriereveiledning for innvandrere – erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæring (Jobpics)

(Hatlem, C.F., Havgar,H. Størset, H. ved Vox)

Erfaringsrapport om Jobpics (Oktober 2012)
(Arbeidsforskinsinstituttet ved Angelika Schafft, 2012)

Arven fra Frank Parsons, Rådgivernytt nr 3 og 4 2011
(Hagerup, N. og Svendsrud, A. 2011)

Interesseverktøy tilgjengelig på det norske markedet, Rådgivernytt nr 1. Del 3 av 4.
(Svendsrud, A. 2010)

Personlighet og verdier, Teorier og noen verktøy i Norge, Rådgivernytt nr 2. Del 4 av 4.
(Svendsrud, A. 2010)

Tester bør brukes i karriereveiledning – men bruk de ikke som tester:
Om testbruk i karriereveiledning, Rådgivernytt nr 3.
(Svendsrud, A. 2009)

Interesseteorier og bruk av interesseverktøy, Hollands teori om yrkespersonlighet, Rådgivernytt nr 4.
(Svendsrud, A. 2009)