Jobpics

Home/Jobpics
Jobpics 2018-11-07T16:01:40+00:00

JOBPICS – billedbasert interesseutforskingsverktøy

Populært!

Siden 2009 er Jobpics solgt i over 800 eksemplarer i det norske markedet, flyktningetjenester, PPT/OT,  karrieresentre, voksenopplæringssentre, NAV og Arbeidsinkluderingsbedrifter er de hyppigste kundene. Jobpics får stor oppmerksomhet som et veldig effektivt hjelpemiddel for å få veisøkere til å utvide synet på seg selv  og finne nye muligheter.  Arbeidsforskningsinstituttet og VOX har utgitt flere rapporter om verktøyet:

Jobpics ble også tildelt prosjektmidler fra EU for å lage europeiske versjoner av verktøyet. Jobpics er laget av Arne Svendsrud og eies av Arbeid & Inkludering

For hvem?

Jobpics er et billedbasert interesseutforskingsverktøy. Jobpics kan brukes av alle, men er spesielt nyttig for ungdom, voksne mennesker med liten erfaring fra arbeidslivet, flerkulturelle med dårlige norskkunnskaper og liten kunnskap om det norske arbeidsmarkedet,  og  personer med liten mestringsopplevelse fra skolen, hvor et tekstbasert interesseverktøy oppleves som for ”skolepreget”. En del mennesker har også en mer visuell læringsstil. Jobpics er et godt bildebasert alternativ!

Hva består Jobpics av?

Jobpics er svært enkelt å bruke og består av 183 bildekort med bilder av forskjellige yrker hvor interessekode (teoretisk, praktisk osv.), samt krav til utdanningsnivå er angitt. På baksiden av det enkelte bilde finnes ytterligere to bilder fra yrket og en liste over 10 beslektede yrker slik at andre yrker kan utforskes videre. Enkelt og konkret!

Basert på RIASEC systemet

Jobpics er basert på RIASEC systemet, verdens ledende system for utforsking av interesser og yrker. RIASEC systemet deler inn interesser i kategoriene: praktisk (R), teoretisk (I), kreativ (A), sosial (S), foretaksom (E) og systematisk (S).

Du får:

  • 189 billedkort fra bredden av norske yrker –  trykket på miljøvennlig polypropylen plast som tåler langvarig og hard bruk.
  • Prosesskort som brukes til å velge ut aktuelle yrker og sortere kortene
  • Manual med grundig beskrivelse av verktøyet og RIASEC systemet
  • Plastkoffert til oppbevaring av Jobpics

Link iconFor mer info om Jobpics  – kurs og bestilling:

http://arbeidoginkludering.no/jobpics

Finn ut når det neste kurset går –  kurskalender