Karrierekompetanse, Karriereknappene, Karrierestyrker, Employability skills og Karriereverktøy

Av Arne Svendsrud: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

I Norge finnes det to rammeverk for Karrierekompetanse. Karriereknappene og Karrierestyrker. Hva er relasjonen, forskjellene og likhetene mellom Karriereknappene fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning – Kvalitet i karriereveiledning Her laget av Kompetanse Norge og Karrierestyrker i Karriereverktøy?

Kompetanse Norge har gjort en flott jobb med å utvikle Karriereknappene som en konseptualisering av endel  karrierekompetanser som mennesker trenger å lære og utvikle for å mestre endring gjennom livet. Klikk her for å lese mer om Karriereknappene: Her

 

I Karriereverktøy Her har jeg utviklet Karrierestyrker som et verktøy som beskriver hvilken karrierekompetanse den enkelte trenger å utvikle for å kunne stå i jobb og skoleroller gjennom livet og mestre endring.  Les mer om Karrierestyrker: Her  Hva er forskjellene og likhetene mellom Karriereknappene og Karrierestyrker i Karriereverktøy?  Likhetene er at de begge beskriver Karrierekompetanseområder. I Karriereknappene gjøres dette ved å påpeke 5 hovedområder/karrierekompetanser for karrierelæring og refleksjon uten å beskrive veldig detaljert hvilke ferdigheter som ligger under. Karrierestyrker i Karriereverktøy inneholder 8 karrierekompetanseområder, det beskriver veldig detaljert hvilke karrierekompetanser / Employability skills  den enkelte trenger å utvikle for å mestre egen karriere. Karrierestyrker har også mer fokus på Employability skills dvs. hvilken spesifikk Karrierekompetanse den enkelte trenger å utvikle for å mestre en jobbrolle, skolerolle og en studierolle. Dette er viktig for å alle som jobber med karriereveiledning med fokus på å utvikle jobbmestring og jobbfastholdelse, for eksempel i NAV, arbeidsinkludering osv. Eller for de som jobber med å utvikle skolemestring. Karrierestyrker kan sees på som et verktøy for utdyping av enkelte av Karriereknappene, en måte å få ideer på til hvilke temaer kan man jobbe med under hver knapp i tillegg til at det har en spesifikk vinkling ved at det er fokus også på Employability skills. Karrierestyrker brukes både til å kartlegge karrierestyrker men også kartlegge det som trengs å styrkes og lage utviklingsmål for økt mestring på bakgrunn av det.

Karriereverktøy  inneholder også mange andre moduler som er veldig systematiske måter å jobbe med karrierelæring og utvikling av mange av karrierekompetansene i Karriereknappene:

Meg og kontekst: Karriereverktøy inneholder mange ulike måter å utvikle interesser og utvikle et språk på de hos veisøker. «Spørsmål» eller «bilder» som en måte å sette interessekode, «interesseprofil» koblet til ulike læringsressurser som et interessekompass som veisøker bruker til å orientere seg om retninger på egne interesser og hovedretninger på yrker og utdanninger. «Interesseutforsking» er en kvalitativ metode å utvikle interesser på gjennom å snakke om egne interesser innenfor interessekompasset ved detaljerte hjelpeord. Mitt valg inneholder en læringsressurs med oversikt over alle verdier som er i bruk i Karriereveiledning. Det brukes til å lære hva slike verdier er og deretter velge ut de som er viktig og nødvendig å ta hensyn til når det gjelder å ta et valg.

Muligheter og begrensninger: «Yrker og utdanninger» inneholder en komplett oversikt over alle yrker og utdanninger i Norge det, er bildebasert, akkurat som netflix og finn.no,  slik at veisøkere har en reell sjanse til å bokstavelig talt se nye muligheter. Alle yrker og utdanninger er koblet til alt av nettressurser for utforsking. Det inneholder også et oppgavebibliotek med de mest effektive karrierelæringsoppgavene man kan gi elever og veisøkere slik at man får til rask og dyp karrierelæring på de mulighetene man oppdager.

Valg og tilfeldigheter:  «Mitt valg» gir karrierelæring på en helt systematisk fremgangsmåte å gjennomføre et valg på som gjør at valget preges av gjennomtenkthet og refleksjon istedenfor valgstrategier  preget av automatikk.