Bestill abonnement på Karriereverktøy

Home/Karriereverktøy/Bestill Karriereverktøy
Bestill Karriereverktøy 2018-10-17T08:09:26+00:00

Bestill 3 ukers gratis og uforpliktende prøveabonnement på Karriereverktøy

(NB. abonnementet er for bedrifter/profesjonelle karriereveiledere – er du elev eller veisøker kontakt en veileder som bruker Karriereverktøy )

Arbeidsplass (obligatorisk)

Fornavn (obligatorisk)

Etternavn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Spesifiser andre brukere for enheten som skal bruke Karriereverktøy: (fornavn, etternavn og e-post må være med)

Har du allerede bestemt deg for å kjøpe Karriereverktøy, bestill årsabonnement her:  

https://karriereverktoy.no/kv/bestilling/

Når prøveperioden er over vil du få en mail med spørsmål om du ønsker å tegne deg et ordinært abonnement. Her er vilkårene for et ordinært abonnement: Prisen for et årsabonnement :

Small: kun 7990,- + mva pr år. Prisen inkluderer opptil 19 veiledere og/eller 2000 veisøkere pr. år.

Medium: 20-39 veiledere og/eller 4000 veisøkere pr. år, 14990,-

Large: 40-59 veiledere 20990,-

Xlarge: – 60-79 veiledere, 80-99 veiledere osv. følger samme prinsipp med samme prisstige oppover.

Det er ingen kostnader knyttet til bruk. Et fritt antall veisøkere kan bruke Karriereverktøy så lenge veileder ønsker opptil grensen for antall veisøkere for abonnementstypen. Abonnementet løper fra dato til dato. Det er som hovedregel 1 abonnement pr geografiske enhet. dvs. 1 pr. skole, NAV kontor osv..