Single Team

Arne Svendsrud

Daglig og faglig leder

Arne Svendsrud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Har utdanning fra england innen IPS/SE. Og bidro til oppstart av IPS og jobbmestringssentrene i Norge. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske markedet. Karriereverktøy ,[…]

Arne Svendsrud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Har utdanning fra england innen IPS/SE. Og bidro til oppstart av IPS og jobbmestringssentrene i Norge. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøyene som er mest brukt på det norske markedet. Karriereverktøy , Jobpics og Structured Career Interview. Siden 2011 har han hatt sterk fokus på å lage rammeverk for karrierekompetanse for mestring av skole og studier, jobb og karriere – Norske Karriereferdigheter. Har publisert en bok om karriereveiledning samt mange artikler. Driver også kurs og høyskolestudier innenfor karriereveiledningsfeltet.