Karriereverktøy-skole

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere ved skoler i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg enten det gjelder skole eller studier

I mange fylker brukes det av alle de videregående skolene og på mange skoler har elevers fornøydhet og utbytte av karriereveiledningen ved skolen gått i taket.

Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Zoom osv. – og du har en optimal løsning for digital karriereveiledning med elever uten å møtes fysisk.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din skole/organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy: Vil du lese mer detaljert om innholdet i Karriereverktøy klikk : Her

Nå satser skolene i Norge på digital karriereveiledning med Karriereverktøy

Det digitale karriereveiledningskiftet er her nå. Trøndelag fylke omdanner karriereveiledningen i vgs til å bli heldigital ved å bruke Karriereverktøy for å møte behovet til elevene for løsninger i en stor kurssatsing nå -75 rådgivere ved vgs i Trøndelag sertifiseres nå i Karriereverktøy – les mer:  Her  . Flere andre fylker og svært mange skoler over hele landet tilbyr det samme til sine elever.

Karriereverktøy er den optimale løsningen for digital karriereveiledning i skoleverket. Ta kontakt hvis ditt fylke eller din skole ønsker å gjøre Karriereveiledningen  digital for elevene.

Hvis du ønsker å høre om erfaringer med bruk av Karriereverktøy i vgs, kontakt gjerne Webjørn Lie ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik: webjoernl@vfk.no / eller Hans Petter Borgos hans.petter.borgos@hedmark.org / og Jeanne Solvang jeanne.solvang@hedmark.org / ved Nord-Østerdal vgs.

Unike filterløsninger gjør det svært enkelt for elever å finne frem til relevante utdanninger

Karriereverktøy inneholder unike filtreringsløsninger for utdanninger både for vgs nivå og høyre utdanninger som ikke finnes andre steder og som gjør det svært enkelt for eleven å finne frem i jungelen av ulike utdanningsmuligheter – og alt er koblet til karriereinformasjon på youtube og andre kilder.

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – i hele klasser, med enkeltelever eller en kombinasjon av disse. Rådgiver ser enkelt hvor godt den enkelte elev jobber med sitt karrierevalg og ser kvaliteten på arbeidet. Dermed blir det enkelt å se hvilke elever som trenger 1 til 1 veiledning i tillegg til veiledning i klasse for å lande et reflektert og begrunnet karrierevalg.

Utforske egne interesser og muligheter ved hjelp av bilder

Med Karriereverktøy kan du utforske interesser og sette en interessekode ved hjelp av bilder og det har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. For ungdom er det visuelle kongeveien til å oppdage egne interesser og nye muligheter innen utdanninger og yrker. I Karriereverktøy kan du gå rett fra bilder til videre utforskning via utdanning.no, youtube osv.

Digitale arbeidsbøker

Det er også digitale arbeidsbøker på mange ulike temaer både for faget utdanningsvalg i ungdomskolen, studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i vgs. De kan du bruke som de er eller endre de som du vil. Du kan også lage egne digitale arbeidsbøker til bruk i klassen på alle mulige temaer som er relevante innen karriereveiledning i skolen.

Karriereverktøy er en verktøykasse for digital karriereveiledning, jobbmestring og utvikling av karrierekompetanse- et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske profesjonelle fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en testsituasjon. NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).