Karriereverktøy-skole

Karriereverktøy brukes av karriereveiledere ved skoler i hele Norge til å gjennomføre profesjonell digital karriereveiledning som fører til gode karrierevalg enten det gjelder skole eller studier

I mange fylker brukes det av alle de videregående skolene og på mange skoler har elevers fornøydhet og utbytte av karriereveiledningen ved skolen gått i taket.

Kombiner Karriereverktøy med en kommunikasjonsplattform som Teams, Meets, Whereby, skype osv. – og du har en optimal løsning for digital karriereveiledning med elever uten å møtes fysisk.

Digital presentasjon av Karriereverktøy

Ta kontakt for å avtale et digitalt møte med en uforpliktende presentasjon av  Karriereverktøy for din skole/organisasjon: arne.svendsrud@karriereverktoy.no

Les mer om Karriereverktøy: Vil du lese mer detaljert om innholdet i Karriereverktøy klikk : Her

Nå satser skolene på digital karriereveiledning med Karriereverktøy

Det digitale karriereveiledningskiftet er her nå. Trøndelag fylke omdanner karriereveiledningen i vgs til å bli heldigital ved å bruke Karriereverktøy for å møte behovet til elevene for løsninger i en stor kurssatsing nå -75 rådgivere ved vgs i Trøndelag sertifiseres nå i Karriereverktøy – les mer:  Her  . Flere andre fylker og svært mange skoler over hele landet tilbyr det samme til sine elever.

Karriereverktøy er den optimale løsningen for digital karriereveiledning i skoleverket. Ta kontakt hvis ditt fylke eller din skole ønsker å gjøre Karriereveiledningen  digital for elevene.

Hvis du ønsker å høre om erfaringer med bruk av Karriereverktøy i vgs, kontakt gjerne Webjørn Lie ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik: webjoernl@vfk.no / eller Hans Petter Borgos hans.petter.borgos@hedmark.org / og Jeanne Solvang jeanne.solvang@hedmark.org / ved Nord-Østerdal vgs.

Karriereveiledning i hele klasser og med enkeltelever

Du kan enkelt bruke Karriereverktøy – digitalt eller IRL – i hele klasser, med enkeltelever eller en kombinasjon av disse. Rådgiver ser enkelt hvor godt den enkelte elev jobber med sitt karrierevalg og ser kvaliteten på arbeidet. Dermed blir det enkelt å se hvilke elever som trenger 1 til 1 veiledning i tillegg til veiledning i klasse for å lande et reflektert og begrunnet karrierevalg.

Karriereverktøy er et verktøy for karriereveiledning og for karrierelæring. Ved å bruke verktøyet vil elevene ta gode karrierevalg gjennom skoleløpet og overgang vgs/studier/jobb. De vil også lære seg gode fremgangsmåter og nødvendig karrierekompetanse for å ta gode karrierevalg videre i livet. 

Utforske muligheter ved hjelp av bilder

Karriereverktøy har bilder på alle yrker og utdanninger på samme måte som på annonser på finn.no , dette gjør det unikt enkelt og kraftfullt å bruke. For ungdom er det visuelle kongeveien til å oppdage nye muligheter innen utdanninger og yrker. I Karriereverktøy kan du gå rett fra bilder til videre utforskning via utdanning.no, youtube osv.

Digitale arbeidsbøker

Det er også digitale arbeidsbøker på mange ulike temaer både for faget utdanningsvalg i ungdomskolen, studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram i vgs. De kan du bruke som de er eller endre de som du vil. Du kan også lage egne digitale arbeidsbøker til bruk i klassen på alle mulige temaer som er relevante innen karriereveiledning i skolen.

Karriereverktøy er en verktøykasse for digital karriereveiledning, jobbmestring og utvikling av karrierekompetanse- et innovativt markedsledende verktøy som har erstattet bruk av tester, interessetester, personlighetstester osv. i karriereveiledning i det norske profesjonelle fagfeltet. Et godt karrierevalg er noe veisøker utforsker og jobber seg frem til i et karrierelæringsperspektiv – ikke en testsituasjon. NB: Karriereverktøy er det nye navnet på Work Interest Explorer (WIE).