RIASEC systemet

Av Arne Svendsrud (2022) Gjennom livet skal du gjøre mange karrierevalg. I Norge finnes det over 7100 utdanninger og over 6500 stillingstitler. Det er så mye at de fleste overveldes og velger det kjente eller velger det noen de kjenner har valgt. Mange angrer etterpå på sine automatiske karrierevalg. RIASEC er det mest kjente systemet for å utforske nye muligheter uten å bli overveldet  Les mer

Karrierekompetanse, Karriereknappene, Karrierestyrker, Employability skills og Karriereverktøy

Av Arne Svendsrud (2022) Hva er relasjonen, forskjellene og likhetene mellom de ulike rammeverkene for karrierekompetanse: Karriereknappene fra Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning – Kvalitet i karriereveiledning  laget av Kompetanse Norge, Karriereverktøy og Karrierestyrker i Karriereverktøy som brukes av NAV, arbeidsinkluderingsbedrifter og andre? Les mer

Karrierestyrker – Employability skills for sosial bærekraft

Av Arne Svendsrud (2022) Karrierestyrker er et verktøy for kartlegging og utvikling av employability skills for mestring av jobb og karriere. Det er en utdyping og en utvidelse av Karriereknappene i Nasjonalt rammeverk for karriereveiledning og har fokus på sosial bærekraft. Det brukes til å kartlegge karrierestyrker og lage utviklingsmål for mestring av jobb, karriere, skole og studier Les mer

Hvordan bruke Karriereverktøy-Skole i videregående (studieforberedende)

Av Arne Svendsrud (2022) Hvordan bruke Karriereverktøy-Skole til å  bedre og sikrer kvaliteten på karrierevalget ved at eleven jobber aktivt med sitt eget valg? . Karriereverktøy er dybdemetodikk for å utvikle karrierekompetanse hos elevene innen karriereknappene «muligheter og begrensninger» og «valg og tilfeldigheter» utviklet av kompetanse Norge. Les mer

Karriereverktøy som metode i faget utdanningsvalg i Ungdomsskolen

Av Arne Svendsrud (2022) Karriereverktøy-Skole kan brukes på en systematisk måte gjennom tre år i faget utdanningsvalg for å bedre og sikre kvaliteten på karrierevalget i ungdomskolen ved at eleven jobber aktivt i et engasjerende verktøy og utvikler karrierekompetanse til å utforske og lære om yrker og utdanninger og lande et reflektert valg Les mer

Hvordan bruke Karriereverktøy-Flerkulturell i flyktningtjenester

Av Arne Svendsrud (2021) Flerkulturell Karriereveiledning vil i større grad enn annen karriereveiledning være en miks av Karrierelæring og Karriereveiledning. Når man kommer ny til et land må man forstå arbeidsmarkedet og mulighetene i det nye landet. Man må også redefinere seg selv på nytt i forhold til mulighetene i det nye arbeidsmarkedet. Les mer

Hvordan bruke Karriereverktøy- arbeidsinkludering

Av Arne Svendsrud (2022) Hvordan bruke Karriereverktøy til å  bedre og sikre kvaliteten på karrierevalget hos veisøkere ved NAV kontorer, arbeidsinkluderingsbedrifter, vekstbedrifter, IPS/SE-prosjekter og andre tiltaksleverandører til NAV . Les mer

Tester i Karriereveiledning – en begrepsavklaring

Av Arne Svendsrud (2022)

Hva er en test i karriereveiledning – hva er en psykometrisk test og hvilke krav bør vi stille til en test brukt i rekruttering og Karriereveiledning? les mer Her

Teoriene bak Karriereverktøy

Av Arne Svendsrud (2022) En av de store styrkene til Karriereverktøy er at det er konstruert på bakgrunn av svært anerkjente karriereteorier. Hvilke teorier er Karriereverktøy basert på? Det kan du lese mer om i denne artikkelen. Les mer

Jobbtesthjelpen  – en ressursside om tester brukt i rekruttering

Utforsk Jobbtesthjelpen.no  – en gratis ressursside om tester brukt i rekruttering i Norge. Den egner seg for jobbsøkere som skal ta tester og veiledere som veileder jobbsøkere. Jobbtesthjelpen inneholder beskrivelser av de ulike typene tester som er brukt,  – evnetester, personlighetstester, integritetstester, situasjonsbedømmingstester osv. Denne inneholder også en helt detaljert gjennomgang av alle spesifikke tester, fra de største testleverandørene i Norge.  som er i bruk i Norge Her  Jobbtesthjelpen er laget av Arne Svendsrud og Kristen Ruud (2022).

Hvordan gjøre et reflektert karrierevalg?

Av Arne Svendsrud (2022) Psykologen Daniel Kahneman vant nobelprisen i 2002 for 40 års forskning på hvordan mennesker tar beslutninger. Hva styrer våre karrierevalg? I denne artikkelen får du en tydelig presentasjon du kanskje kan finne inspirasjon i til ditt eget oppleg for karrierelæring med veisøkere under knappen valg og tilfeldigheter i karriereknappene Les mer

Bokanmeldelse av boken klinisk arbeidspsykologi

Av Arne Svendsrud (2022) Finn Kalvik ga ut sangen prøver å finne meg sjæl i 1969 – omtrent like lenge siden er det forrige vesentlige bok i arbeidspsykologi på norsk kom ut. Men nå er den her og jeg har anmeldt den i tidsskriftet for Norsk psykologforening. Anbefales for absolutt alle som jobber med arbeidsinkludering, Les her

Boken Karriereveiledning i et karrierelæringsperspektiv

Boken Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv  Av Arne Svendsrud Her  er en bok som tar for seg store og sentrale teorier i karriereveiledning – med konstruktivistisk vinkling. Den har teorikapitler og praksiskapitler og er et ypperlig grunnlag for å forstå teoriene bak verktøy som Karriereverktøy,  men er like aktuell uansett hvilke verktøy du bruker som som støtte i din karriereveiledningspraksis. Les mer

Ambivert personlighet

Ambivert personlighet er det vanligste. Les dette intervjuet i klikk.no med Lise August og Arne Svendsrud (2017)  Her

Var Vance Peavey en ekstremkonstruktivist?

Artikkel, veilederforum, (2016) skrevet av Arne Svendsrud, med et kritisk blikk på den sterke posisjonen marginale teoretikere har vært i stand til å få i norske høyskolemiljøer i Karriereveiledning Les her

Rapport om karrierelæring for de utenfor arbeidslivet

Rapport, veilederforum (2015) Et forarbeid til utvikling av Karrierestyrker i Karriereverktøy Her

Bokanmeldelse: Karriereveiledning i et Karrierelæringsperspektiv

Les bokanmeldelsen av Erik Haug i Veilederforum (2015) Her

Karriereveiledning med Jobpics for innvandrere

Erfaringer fra Bærum kommunale voksenopplæringssenter. Rapport (2013). Les mer

Rapport om Jobpics fra arbeidsforskningsinstituttet

Jobpics, et billedbasert interesseutforskingsverktøy. Rapport (2012) Se her

Arven etter Frank Parsons

Av Arne Svendsrud og Nina Hagerup (2011) I Boston i 1909 ble boken Choosing a Vocation av Frank Parsons publisert. Den regnes som oppstarten av karriereveiledning som fagfelt og betydningen av dette arbeidet er vanskelig å overskue. Les den fascinerende historien om hans virke og om forskjellene og likhetene til dagens karriereteorier og veiledningspraksis. Les mer

Fra best til uføretrygd til best på arbeid

Kronikk i Dagsavisen av Arne Svendsrud og Beate Brinchmann.  (2011) En av de tidlige artiklene om IPS i Norge Her

Bokanmeldelse av boken Rett person på rett plass

Skorstad, Schultze og Nilsen (2008) En viktig bok som har blitt stående som et standardverk i rekrutteringsfeltet i Norge siden. Les bokanmeldelsen i Tidskriftet for Norsk psykologforening skrevet av Arne Svendsrud fra 2009 Her